10 Aralık 2014

Sağlık-Sen taleplerini TBMM’de dile getirdi

ile admin

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek, nöbet ücretlerinin artırılması, vekil ebe hemşirelerin kadroya alınması, araştırmacı kadrosunda görev yapan kamu görevlilerinin kaybolan özlük haklarının yeniden verilmesi ve 4/C’li personelin kadroya alınması taleplerini TBMM’de tekrar dile getirdi.

‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın görüşmeleri, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda devam ediyor. Toplantıya katılan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Örnek, tasarıda yer alan maddelere ilişkin Sağlık-Sen’in görüşlerinin yanı sıra tasarıda yer almayan, ancak Sağlık-Sen’in talepleri içinde yer alan konuları bir kez daha komisyon üyelerine aktardı.

Sağlık çalışanlarının yıllardan beri birikmiş ve çözülememiş sorunları olduğunu belirten Örnek, şunları söyledi: “Her torba yasa gündeminde sağlık çalışanları adına biz ve tüm sağlık çalışanları bu yasa çalışmalarını baştan sona ilgiyle ve umutla izliyoruz. Ama ne yazık ki şu ana kadar birkaç küçük iyileştirme dışında sağlık çalışanlarına müjdeleyebileceğimiz bir kazanım göremedik.”

Tasarıda, acil servis, 112 ve yoğun bakım çalışanlarının nöbet ücretlerine artış getirildiğini belirten Örnek, şöyle konuştu: “Nöbet ücretlerindeki iyileştirmenin tüm nöbet tutan sağlık çalışanlarını kapsamasını istiyoruz. Burada nöbet ücretlerindeki çarpıklığa dikkat çekmek istiyorum. Şu an bir sağlık çalışanının aylık gelirinin 1 saate karşılık gelen gelirinin beşte biri nöbet ücreti olarak ödeniyor. Bu mağduriyet özelikle yoğun hastanelerde nöbeti kara borsa alıp satılan bir olgu haline getirmiştir. Bir an önce nöbet ücretlerinde iyileştirme yapılmalıdır”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Memur-Sen ve Sağlık-Sen’in de talepleri doğrultusunda 4/B ve 4924’lü çalışanlara kadro müjdesi verdiğini hatırlatan Mustafa Örnek, bu müjdenin vekil ebe hemşireleri, kamu personeli sayılmayan 3000 civarındaki aile sağlığı çalışanlarını ve özelikle hükümetin olumlu açıklamalarıyla umutlanan 4/C’li çalışanları da kapsamasını istediklerini vurguladı.

Mustafa Örnek, kanunda yer almasını istedikleri bir başka hususun ise daha önceki torbalara girmiş ama son anda torbadan çıkarılmış 663 sayılı KHK’nin mağdur ettiği araştırmacıların mağduriyetinin giderilmesi olduğunu kaydetti.

Sağlık alanının ne kadar yoğun ve yıpratıcı olduğunu anlatmaya gerek olmadığını belirten Örnek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz sağlık çalışanlarının yetkili sendikası olarak 2012-2013 toplu sözleşmelerinde sağlık çalışanlarına yıpranma payından faydalandırılmasını talep ettik. Bu talep Kamu Personeli Danışma Kurulu’na havale edildi. Kamu personeli danışma kurulu bu konuda tüm tarafların görüşüne başvurdu. Tüm taraflar bildiğimiz kadarıyla olumlu görüş bildirmesine karşın, yıpranma payı Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda takıldı. Çalışma Bakanlığı’na takılan yıpranma payını, TBMM’de sizlerin vermesini bekliyoruz.”

Sağlık çalışanlarının emekli olduğu zaman aldığı ücretlerin düşüklüğüne de dikkat çeken Mustafa Örnek, şunları söyledi: “Bizim toplu sözleşmelerdeki temel taleplerimizin başında döner sermayenin emekliliğe yansıtılması bulunmakta. Buradan sağlık çalışanları adına diyoruz ki sağlık çalışanlarının en önemli ve olmazsa olmaz talebi döner sermayenin emekliliğe yansıtılması veya emekli olunca ve şu anki gelirini artıracak düzeyde ek göstergelerinin artırılmasıdır. Emekliliğini beklerken vefat eden sağlık çalışanı haberi duymak istemiyoruz. Artık açlık sınırının altında emeklilik ücreti istemiyoruz. Sağlık çalışanları emekliliğe hak kazandıkları zaman emekli olsunlar.”