10 Aralık 2014

Sağlık programlarının ve projelerinin değerlendirilmesi eğitimi

ile admin

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamında Sağlık Programlarının ve Projelerinin Değerlendirilmesi Eğitimi organizasyon hizmet alımı hakkında teklif ilanı yayımlanmıştır;

 

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ KAPSAMINDA
SAĞLIK PROGRAMLARININ VE PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİMİ
ORGANİZASYON HİZMET ALIMI İÇİN
TEKLİF VERMEYE DAVET

İhale No: HTSSRP/TUSAK/2011/SERVICES/SH/03

Teklif Vermeye Davet Tarihi: 10.08.2011

İhale Tarih/Saati: 23.08.2011 – 14.00

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (Dünya Bankası) bir ikraz sağlamıştır. Bu ikrazın bir bölümü bu Teklif Vermeye Davetin düzenlendiği sözleşme kapsamında uygun ödemeler halinde kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü (İdare) Firmanızı Proje kapsamında satın alınacak aşağıdaki hizmetin temini için teklif vermeye davet etmektedir.


28 Kasım – 2 Aralık 2011

tarihleri arasında

Ankara İli Kızılcahamam İlçesinde yapılacak olan

“Sağlık Programlarının ve Projelerinin Değerlendirilmesi Eğitimi”

Organizasyonu

Bu davette yer alan hizmet alımı için verilecek teklifler Dünya Bankası satın alma kurallarına uygun olarak değerlendirilecektir.

İhaleyle ilgili bilgi edinmek ve ihale şartnamesini ücretsiz olarak almak için mesai saatleri içinde (09:00-18:00) aşağıdaki adrese başvurulabilir:

T.C. Sağlık Bakanlığı
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü
Rüzgârlı Cad. İbrahim Müteferrika Sokak No:5 Kat: 4 (Satınalma Birimi)
Ulus/Ankara/Türkiye
Tel: 0312 309 12 24

Teklifler kapalı zarf içinde 23.08.2011 günü saat14.00’akadar İdarenin 4. Paragrafta belirtilen adresine teslim edilecektir. Geç gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler son teklif verme tarihinden sonra 30 (otuz) günsüreyle geçerli olacaktır.

Teklifler 23.08.2011 günü saat14.00’dayukarıda belirtilen adreste 4. Kat toplantı salonunda Teklif Sahiplerinin yetkili temsilcilerinin huzurunda açılacaktır.