22 Ocak 2016

Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi Eğitimi

ile admin

 

1. Hak ve yükümlülükler

► SGK’ya ve Sağlık kuruluşlarına ne gibi hak ve yükümlülükler getiriyor.

2. İdari hükümler

► Müracaat işlemleri

► İstisnai ödemeler

► İlave ücret uyarısı ve kurum bildirimleri

► Belgelerin korunması ve reklam, kampanya, yönlendirme yasağı

► Denetim faaliyetleri

► Sağlık kuruluşlarının ticari yapısındaki değişikliklere ait yapılması gerekenler

► Devir ve satışa ait yapılması gerekenler.

► Hizmet alımı (yeni sözleşmeye uygun örnek sözleşme)

► Kısmi anlaşmalı kuruluşlara ait yapılması gerekenler

3. Personele ilişkin hükümler

► Sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlere göre personel bulundurma zorunluluğu

► Başlangıç, izin, rapor, eğitim ve ayrılışta yapılması gereken bildirimler

► 5237 sayılı kanunla gelen sağlık kuruluşuna ve hekimlere gelen yeni yaptırımlar.

4. Tıbbi ve teknik hükümler

► Kapanış veya fesih sonrası hasta tedavilerini sonlandırma işlemleri

► Kısmi branş sözleşmeli sağlık kuruluşlarında Ek-2 hizmet listesi dışında kalan branşlarda tetkik ve tedavilerin faturalama işlemleri

5. Ödeme şartları ve zamanı

► SSGM’ler ve Kurum Müfettişlerince tespit edilen yersiz ödemelere ilişkin yaptırım usul ve esasları

► Yersiz ödemelere ilişkin faiz hesaplamaları ve tahsil işlemleri

► Cezai işlemlere ilişkin faiz hesaplamaları ve tahsil işlemleri

► Kurum tarafından uygulanan yersiz ödeme ve cezai işlemlerinin mahsubunda veya sağlık kuruluşu tarafından ödenmesinde taksitlendirme şartları

► Taksitlendirmenin bozulması halinde oluşabilecek durumlar

► Kurum müfettişlerine getirilen yeni haklar

► Acil servisinde sunulan sağlık hizmetlerine yönelik ödemelere getirilen sınırlamalar ve yeşil alan uygulamaları

6. Ceza koşulları

► Sözleşmeye aykırılık sonrası verilecek cezalar

► Bu sözleşmeyle getirilen yeni caza maddeleri

► Kasıt unsuru

► Fesih uygulamasını gerektirecek cezalar

► Kurum uygulamaları

► İtiraz ve savunma süreleri

► SSGM’ler ve Kurum Müfettişlerince verilen cezalara yönelik savunmalarda yapılması gerekenler

► Kurum tarafından cezai işlemlere verilen savunma ve itirazları reddi halinde yapılması gerekenler

► Hukuki davalarda yapılması gerekenler

7. Sözleşmenin feshi

► Getirilen yenilikler

► Fesih süreleri

► Fesih oluşum şekilleri

► Herhangi bir nedenle kapanmış, feshedilmiş veya ruhsatı pasif halde bulunan sağlık kuruluşlarının Kurumla yeniden sözleşme yapma koşulları

8. Ceza koşulu ve fesih işlemlerine ilişkin genel esaslar

► Bu sözleşmeyle gelen avantajlar dezavantajlar

► Cezai ve fesih işlemlerinde süre hesaplamaları

► Savunma verilmemesi halinde oluşabilecek durumlar

► Cezai ve fesih işlemleri sonrası Kurumun savcılığa bildirmesi gereken durumlar

► Cezai ve fesih işlemleri sonrası TCK açısından maruz kalınacak durumlar

► Hukuki davalar ve sonuçları

► Mücbir sebebin tespiti

9. Sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar

► Hekimlerle yapılması gereken hizmet sözleşmelerinin nasıl olması gerektiği

10. Mücbir sebepler

11. Ekler

 

Sunum & Moderasyon

► Dt. Yaşar RÜZGAR – Eski SGK Cibali Merkez Müdürü
► Tayfun KAYA – SGS Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı
► Kadir ÖZ Medikal Muhasebe Uzmanı

 

ÇALIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR

► Özel Sağlık Kurumu Yöneticileri
► Konuyla ilgilenen diğer meslek mensupları

 

İSTANBUL EĞİTİM YERİ;

Eşsiz tarihi güzelliğiyle bir Mimar Sinan eseri olan Siyasal Vakfı Konferans Salonunda
Adres: Kalenderhane Mah. Dede Efendi Cad. No: 8 Vezneciler Fatih/İstanbul
Telefon:
(0212) 511 32 20-21
www.siyasalvakfi.org

 

EĞİTİM TARİHİ

18.01.2016  Saat: 14.00 – 18.00 (Sınırlı sayıda katılımcı alınmaktadır.)

 

EĞİTİM FİYATI;