10 Aralık 2014

Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsil ve Terkini hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsil ve Terkini hakkında duyuru yayımlanmıştır;

 

TÜM KURUMLARIMIZIN DİKKATİNE

03.06.2011 tarih ve 6018 sayılı yazı

İlgi ile duyurulan “Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsil ve Terkini” konulu yazı gereği döner sermayeli işletmeler bütçe programında (http://212.175.169.252/donerbutce/giris.aspx) kurum kullanıcı tarafında açılan “Yapılan Tahsilat ve Taksitlendirmeler” butonu altında açılan (209 Sayılı Kanunun Geçici 6.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Uyarınca Yapılan Tahsilat, Terkin ve Taksitlendirmeler) sayfaya Bakanlığımız kayıtlarının tetkikinden kurumlarımızın bahse konu terkin işlemlerini girmedikleri anlaşılmıştır.

Anılan sayfaya terkin verilerini girmeyen kurumlarımızın ivedilikle verilerini girmeleri ve gerektikçe yinelemeleri gerekmektedir.