10 Aralık 2014

Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

ile admin

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik resmi gazetede yayınlandı.

 

9 Haziran 2011 PERŞEMBE          Resmî Gazete                  Sayı : 27959

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ GENEL YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/1983 tarihli ve 18230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Eğitim Enstitüleri Genel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.