10 Aralık 2014

Sağlık Bakanlığı ‘Yazılım Uzmanı Danışmanı’ (MKYS) istihdam edecek

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) Kapsamında “Yazılım Uzmanı Danışmanı” (MKYS bir kişi) istihdam edileceği belirtildi;

Yapılan duyuru aşağıdadır;

İLGİ BİLDİRİMİ’NE DAVET

 

Sağlıkta Dönüşüm Ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) Kapsamında

(Sağlık Bakanlığı Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) için Yazılım Uzmanı)

İstihdam Edilecektir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Yazılım Uzmanı”, istihdamı için kullanılacaktır.

 

Referans No: SDSGRP/SGB/2010/CS/A.4.2.1./IC/03

 

Alınacak Uzman Sayısı: 1 Kişi

 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 26.05.2011 

 

AMAÇ: Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli işletmelerde etkin stok yönetiminin sağlanması, kurumsal düzeyde stok yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi, stok analiz ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi, mevcut uygulamaların incelenmesi, analiz ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kullanılmakta olan web tabanlı Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) nin; ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir ve daha iyi yönetilebilir bir duruma getirilmek üzere altyapısını geliştirmek, ayrıca bu sistemin Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde halen sürdürülmekte olan web tabanlı diğer uygulamalar ve web servis projeleri arasındaki iletişimini yürütmek, geliştirmek ve ortaya çıkabilecek problemlerin çözümüne destek sağlamak üzere yazılım uzmanı istihdamına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

İŞİN KAPSAMI:

 

UZMANDAN BEKLENEN HİZMETLER

–          MKYS kapsamında, Başkanlığımız bünyesinde talep edilen ve halen devam ettirilen web tabanlı uygulamaların ve web servis projelerinin yürütülmesi, gerekli teknik desteğin sağlanması,

–          Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi ve veri tabanının gerekli iyileştirilmesinin sağlanması,

          Raporlama tekniklerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesinde idareye teknik destek sağlanması

          MKYS veri tabanında talep edilen geliştirme ve iyileştirme yazılımlarının yapılması,

          Geliştirilecek uygulamaların ve modüler yapıların analiz tasarım dokümanlarının hazırlanması,

          Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarının hazırlanması,

          Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması,

          Gelişen yazılım teknolojilerinin araştırılarak İdareye kazandırılması,

          İşlerin hızlı, güvenilir ve doğru kaynak üzerinde gerçekleştirilebileceği çok boyutlu, esnek ve modüler bir altyapının oluşturulması. 

İŞİN SÜRESİ: İlk olarak 01 Haziran 2011 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında 7 ay süreyle geçerli bir sözleşme imzalanacaktır. Uzmanın performansına göre ve satın alma planına uygun olarak sözleşmesi periyodik olarak uzatılabilecektir.

 

ARANILAN NİTELİKLER

1.    Uygulama Yazılımları geliştirme alanında 3 yıllık deneyim sahibi olmak.

2.    Tercihen işletmelerin tedarik süreçleri ve stok yönetimleri uygulama yazılımları konusunda deneyim sahibi olmak.

3.    Oracle bilgileri (Veri Tabanı Tasarımı, Procedure, Trigger, Function, PL/SQL yazma) konusunda en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak.

4.    Oracle SQL Server veritabanı alanlarında 3 yıllık deneyim sahibi olmak.

5.    İyi derecede Java Bilgisi (Servlet, Web Start JNLP, Maven, Eclipse, Spring Framework) sahibi olmak.

6.    Microsoft. NET ve J2EE uygulama geliştirme konusunda 3 yıl deneyim sahibi olmak.

7.    Web Tabanlı Uygulama ve Web Service (HTLM, Jscript, Jason, XML) konusunda 3 yıl deneyim sahibi olmak.

8.    Oracle BI veya 11G Uygulamaları Konusuna Hâkim Olmak

9.    En az Lisans mezunu olmak.

10. Üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak.

11. MS Office veya diğer proje yönetim araçları gibi programlar konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak.

12. İyi iletişim becerilerine sahip olmak.

13. Ekip çalışmasına yatkın olmak.

14. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması. 

BAŞVURULAR:

 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresinin,

 

Referans Kodunu:  SDSGRP/SGB/2010/CS/A.4.2.1./IC/03

 

İçeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 14.09.2011 tarihine kadar aşağıdaki adrese elden, postayla veya kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir:

 

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

 

İlgilenen uzmanlar, yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi

No:102 Oda No: B1-10

Balgat / ANKARA

Tel      : 0 312 573 71 80

Fax     : 0 312 573 71 85