10 Aralık 2014

Sağlık Bakanlığı ‘Yazılım Uzmanı Danışmanı’ istihdam edecek

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) Kapsamında “Yazılım Uzmanı Danışmanı” (1 kişi) (Döner Sermayeli İşletmeler Düzenleme Daire Başkanlığı için) istihdam edileceği belirtildi;

Yapılan duyuru aşağıdadır;

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP) KAPSAMINDA “YAZILIM UZMANI DANIŞMANI”

İSTİHDAM EDİLECEKTİR

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığınca tarafından “Yazılım Uzmanı Danışmanı” istihdamı için kullanılacaktır.

 

Referans No: Yazılım Uzmanı –  TV-HTSSRP-TOR.A.4.2.1

Contract No: SDSGRP/SGB/2011/C9/A.4.2.1/IC/09

 

Alınacak Danışman Sayısı: 1 Kişi

 

İlgi Bildirimi Yayımlanma Tarihi: 28/07/2011

 

AMAÇLAR

Bakanlığın stratejik yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve bu bağlamda stratejik finansman yöntemlerinin geliştirilmesinin önemli bir bileşeni, Bakanlığa bağlı kurumların tedarik/satın alma yöntemlerinin geliştirmesidir.

Bakanlık, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, ihtiyaçların zamanında ve ekonomik karşılanması ve idari kapasitenin artırılması amacıyla çeşitli tedarik yöntemleri geliştirilmiş ve uygulamaya koymuştur. Ayrıca söz konusu uygulamalara ait verilerin toplanması, raporlanması, takibi ve analizini sağlayacak çeşitli yazılımlar geliştirilerek uygulamaya koymuştur.

Bakanlıkça uygulamaya konulacak yeni tedarik yöntemleri kapsamında mevcut yazılımların geliştirilmesi ve yeni rapor sayfalarının oluşturulması, ihtiyaç duyulan yeni programların yazılması/geliştirilmesi ve uygulamaların analizinin yapılması için gerekli altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak kendi alanında uzman olan bireysel danışman istihdam edilmesine ihtiyaç vardır. Geliştirilecek olan yazılımlar ve raporlar orta ve uzun vadede Sağlık Bakanlığı tarafından strateji geliştirmek üzere kullanılacaktır.

İŞİN KAPSAMI

Danışmandan;

·           Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarınca yapılan Çerçeve Anlaşma İhaleleri ve Münferit Sözleşme alımlarına ilişkin verilerin toplanması, raporlanması, takibi ve analizini sağlayacak yazılımın yapılması ve geliştirilmesi,

·           Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarınca yapılan toplu alımlara ilişkin verilerin toplanması, raporlanması, takibi ve analizini sağlayacak yazılımın yapılması ve geliştirilmesi,

·           Sağlık Müdürlüklerince yapılan toplu alımlara ilişkin verilerin toplanması, raporlanması, takibi ve analizini sağlayacak yazılımın yapılması ve geliştirilmesi,

·           Yapılan yazılım programlarının Sağlık Bakanlığı’nın ve diğer Kamu Kurumlarının programlarından bilgi alışverişini sağlayacak entegrasyonun sağlanması,

·           Büyük ölçekli Hastaneler tarafından ihtiyaçları karşılanan bağlı hastanelerin alımları için verilerinin toplanması, raporlanması, takibi ve analizini sağlayacak yazılımın yapılması ve geliştirilmesi,

·           Bakanlığımız Web Uygulamalarından “İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi” programı yazılım sisteminin yeniden tasarlanması, geliştirilmesi, yeni rapor sayfaları oluşturulması ile gerekli analiz altyapısının oluşturulması.

·           “İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi” programını veri giriş dönemlerine hazırlamak, verileri dönemler itibariyle yedeklemek, güvenliğini sağlamak,

·           Tasarıma temel olacak yazılım gereksinimlerini ve yazılım mimarisinin belirlenmesi,

·           Bağlı Kurum ve kuruluşlarımızın yapılan programlara veri girişinin daha etkin sağlanabilmesi için yazılımın geliştirilmesi

·           Yazılım projelerinin geliştirilmesi, geliştirilecek yeni uygulamalarda da analiz, tasarım ve kodlama yönünde de katkı sağlaması,

·           Mevcut uygulamalarda karşılaşılacak sorunların, hataların çözülmesi, uygulamalarda İdare tarafından artan rapor ihtiyacının çözümlenmesi,

·           Gelişen yazılım teknolojilerinin İdareye kazandırılması,

·           Uzmanlık alanı ile ilgili idare personeline eğitim ve danışmanlık hizmeti vermesi beklenmektedir.

 

ÇIKTILAR

Danışman ayda bir, İş Tanımına göre yaptığı program geliştirme veya yeni yazılım sonuçlarını ve yaptığı faaliyetleri içeren raporu idareye sunacaktır.

 

GÖREV YERİ VE SÜRESİ:

 

Danışman Strateji Geliştirme Başkanlığı binasında tam zamanlı olarak günde sekiz saat çalışma esası üzerinden 01.08.2011–31.12.2011 tarihleri arasında çalışacaktır. Danışmanın sözleşmesi, performansına ve birimin gereksinimlerine göre uzatılabilecektir.

Adres: Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:102    Balgat, Ankara

GEREKLİ NİTELİKLER

Danışman asgari şu niteliklere sahip olmalıdır;

1.    Yazılım uygulama geliştirme alanında 3 yıllık deneyim,

2.     C#.Net uygulama geliştirme konusunda 3 yıllık deneyim,

3.     Web Tasarım, Web Tabanlı Uygulama ve Web Service geliştirme konusunda 2 yıllık deneyim,

4.     Microsoft SQL Server ve Oracle veritabanı alanlarında 2 yıllık deneyim,

5.     Lisans mezunu olmak, tercihen Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

6.     MS Office, MS Project veya diğer proje yönetim araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

7.     Tercihen daha önce kamu satın alma uygulamaları konusunda yazılım geliştirmiş olmak,

8.     Html, Javascript, CSS kod geliştirme becerisine sahip olmak

9.     Nesneye yönelik programlamada bilgi ve becerisine sahip olmak

10.   Yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak,

11.   İyi iletişim becerilerine sahip olmak,

12.   Ekip çalışmasına yatkınlık,

13.   Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

 

BAŞVURULAR:

 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı uygun danışman adayları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresinin, Referans Kodunu: içeren bir başvuru mektubunu bir zarf içerisinde en geç 11/08/2011 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese elden, posta veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

 

İlgilenen danışman adayları, yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

 

Sağlık Bakanlığı – Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi

No:102 Kat: B1 Oda No: 10

Balgat / ANKARA

 

Tel: 0 312 573 71 84

Fax : 0 312 573 71 85