10 Aralık 2014

Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinin dönem sonlandırmasına ilişkin duyuru

ile admin

DUYURU Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve üniversite hastanelerinden, MEDULA sisteminin süreçlerini tamamlayarak dönem sonlandırma ve örnekleme işlemlerinde aksaklıklar yaşandığı bildirilmektedir.

Bu nedenle Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinin 15 Ekim 2007 tarihine kadar bağlı bulundukları SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine (devredilen) teslim etmesi gereken 01 Eylül ile 30 Eylül 2007 tarihleri arasında aldıkları takip numaralarına ait faturaların 31 Ekim 2007 tarihine kadar teslim edilebilmesine ve bu faturaların 15 Ekim 2007 tarihinde teslim alınmış gibi inceleme ve ödeme sürecine alınmasına Başkanlığımızca karar verilmiştir.

Anılan hastanelerin 01 Eylül 2007 tarihinden önce takip numarası alınmış ancak hastaya verilen hizmetlerin 01 Eylül 2007 tarihi sonrasında da devam etmesi nedeniyle Ağustos 2007 döneminde fatura edilmemiş hastalarına ait faturaların ise daha önceki gibi kendi otomasyon sistemleri üzerinden basılı olarak 15 Ekim 2007 tarihine kadar SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine (devredilen) teslim edilmesi gerekmektedir.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız