22 Ocak 2016

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi ve Personel Dağılım Cetvelleri

ile admin

 

13.11.2015 tarihinde  yayınlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları Yönergesi ve Personel Dağılım Cetvelleri aşağıdadır;

Bakanlık Taşra Standart Kadro Yönergesi ve Ekleri

► Bakan Onayı 

► Yönerge 

► Ek-1 (İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürlükleri Birim Adları ve Görev Tanımları) 

► Ek-2 (Kadro Standartları Cetvelleri) 

► Şube Müdürlükleri Şeması