10 Aralık 2014

Sağlık Bakanlığı “Stok analiz ve stok yönetim uzmanı” istihdam edecek

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) Kapsamında “Stok Analiz ve Stok Yönetim Uzmanı” (1 kişi) istihdam edileceği belirtildi;

Yapılan duyuru aşağıdadır;

İLGİ BİLDİRİME DAVET

 

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) Kapsamında

(STOK ANALİZ VE STOK YÖNETİMİ UZMANI)

İstihdam Edilecektir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Bireysel Danışmanlık Hizmeti – STOK ANALİZ VE STOK YÖNETİMİ UZMANI”, istihdamı için kullanılacaktır.

 

Referans No: TU-HTSSRP-TOR A.4.2.2

Contract No:SDSGRP/SGB/2010/CS/A.4.2.2/IC/09

 

Alınacak Danışman Sayısı: 1 Kişi

 

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 09.08.2011

 

 

AMAÇ: Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında etkin stok yönetiminin sağlanması, kurumsal düzeyde stok yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi, stok analiz ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi, mevcut uygulamaların incelenmesi, analiz ve raporlama faaliyetlerinin ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir ve daha iyi yönetilebilir bir duruma getirilmek üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesinde bireysel (rapor bazlı danışmanlık) yapacak Stok Analiz ve Stok Yönetimi Uzmanı istihdamına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

İŞİN KAPSAMI:

 

1.            Sağlık Bakanlığına bağlı stok yönetiminden sorumlu birimlerle ilgili bir sistem analizi çalışması yapılması.

2.            Seçilecek bir pilot hastane için ilaç, tıbbi sarf ve laboratuar malzemesi alım ve kullanım süreciyle ilgili mevcut durumun incelenmesi, MKYS ile ilişkilerin irdelenmesi.

3.            Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşların stok kayıtlarının Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)’den elde edilen veriler üzerinden incelenmesi, analiz edilmesi ve analiz tekniklerinin geliştirilmesi,

4.            Genel stok yönetimi üzerine eğitim hazırlanması ve verilmesi.

 

 

İŞİN SÜRESİ : Danışman Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda rapor bazlı bireysel danışman olarak görev yapacaktır. Danışman ile öncelikli olarak Ağustos 2011 – Aralık 2011 tarihlerini kapsayan 5 aylık sözleşme imzalanacaktır.

 

 

 DANIŞMAN NİTELİKLERİ :

 

Danışman asgari şu niteliklere sahip olmalıdır;

·       İyi düzeyde Türkçe ve İngilizce bilgisine sahip olmak.

·       Üniversitelerin en az 4 yıllık Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji, Biyomedikal, Sağlık İdaresi, İş İdaresi, İktisat, Makine Mühendisliği veya Endüstri mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak

·       Mezuniyet alanı ile ilgili bölümlerde veya İş İdaresi, Endüstri Mühendisliği, Üretim/Operasyon Yönetimi, Yönetim Bilimi, Envanter Analizi, İşletme ve Kontrol alanında en az yüksek lisans yapmış olmak

·        İlgili alanlarda devlet kurumlarında veya özel sektörde (danışmanlık hizmetleri dahil) en az  5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bu çalışmaları belgelemek (Tercihen sağlık yapı veya projelerinin finansman veya işletimi konusunda çalışmış olmak).

·       Şu konulardan herhangi birinde eğitim vermiş olmak: İşletme Kaynak Planlaması (ERP), Dağıtım Kaynak Planlaması (DRP), İmalat Kaynak Planlaması (MRP II), Malzeme Gerekleri Planlaması (MRP) veya Envanter Analizi, İşletme ve Kontrol.

·       İyi iletişim becerisi sahibi ve ekip çalışmasına uyumlu olmak.

 

 

BAŞVURULAR:

 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresinin,

 

Referans Kodunu:  TU-HTSSRP-TOR A.4.2.2

Contract No:SDSGRP/SGB/2010/CS/A.4.2.2/IC/09

içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 23.08.2011 tarihine kadar aşağıdaki adrese elden, postayla veya  kargo ile ulaştırmaları gerekmektedir:

 

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

 

İlgilenen danışmanlar , yerel saatle 09.00 – 18.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler.

 

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi

No:102 Oda No: B1-10

Balgat / ANKARA

Tel      : 0 312 573 71 80

Fax     : 0 312 573 71 85