10 Aralık 2014

Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

ile admin

Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 1 Haziran 2011 tarih ve 27951 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır;

 

 

1 Haziran 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27951

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/12/2005 tarihli ve 26019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.