10 Aralık 2014

Sağlık Bakanlığı; Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi Aynen Korunacak

ile admin

Sağlık Bakanlığı tarafından Son günlerde medyada “Sağlık Personelinin Ek Ödeme Oranlarında indirime gidiliyor” iddialarına cevap verildi.
 

Sağlık Bakanlığı Tarafından Yapılan Açıklama Şöyle;

Son günlerde medyada “Sağlık Personelinin Ek Ödeme Oranlarında indirime gidiliyor” iddialarını içeren haberler yer almaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın konu ile ilgili hazırladığı açıklama aşağıda sunulmuştur:
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, Bakanlığımız ve ilgili kamu kuruluşlarına görüş için gönderilen ”Döner Sermaye İşletmeler Kanun Taslağı”nda yer alan personelin tavan ek ödeme oranlarının düşürülmesini öngören düzenlemeyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüşülmüştür.

Bu görüşmede sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinde ve verimliliğinin artırılmasında performansa dayalı ek ödeme sisteminin önemi anlatılmıştır.
Söz konusu düzenlemenin Sağlık Bakanlığı çalışanlarını kapsamaması talebimiz Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından kabul edilmiştir.

Buna göre 2004 yılından itibaren uygulanan ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın başarısında önemli bir yere sahip olan performansa dayalı ek ödeme sistemi ve ek ödeme oranları aynen korunacaktır.
Sağlık Bakanlığı personellerinin özlük haklarında her hangi bir gerileme olmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.