10 Aralık 2014

Sağlık Bakanlığı’na ‘katsayı adaletsizliği’ başvurusu

ile admin

Türk Sağlık-Sen tarafından lisans mezunu sağlık çalışanlarının ve tıbbi teknologların, diğer lisans mezunu çalışanlar gibi (Diyetisyen, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Veteriner Hekim, Kimyager v.b) 0.75 katsayısından yararlandırmak yerine 0,40 katsayısından yararlandırılmaları nedeniyle uğradıkları haksızlığın giderilmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı.

Yapılan başvuruda döner sermaye katsayısında yaşanan adaletsizliğe dikkat çekilerek “Lisans mezunu olarak görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı personeli, görmüş olduğu eğitim nedeniyle diğer lisans mezunları için öngörülen katsayıdan yararlanmaları hakkaniyet gereği iken sırf sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmasından ötürü düşük katsayı oranından yararlandırılmaktadır.” denildi. Söz konusu haksızlığın Anayasa’da yer alan kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

Başvuruda yaşanan bu döner sermaye katsayı adaletsizliğinin hakkaniyetle de bağdaşmadığı belirtilerek Lisans Mezunu olan Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru gibi sağlık personelleri ile Tıbbi Teknologların 0,75 katsayısından faydalandırılmaları için gerekli yasal düzenlemenin yapılması istendi.