9 Ocak 2015

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğine dava açılıyor

ile admin

17 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin aşağıdaki hükümlerinin iptali için Sağlık-Sen tarafından Danıştay’a dava açılacak.

Sağlık-Sen tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

“1. Görevde yükselmeye tabi kadrolarda ‘Yönetim Hizmetleri Grubunda’ hastane müdürlerine  yer verilmediği için entegre hastanelerdeki hastane müdürlerinin atamalarının ne şekilde yapılacağı bilinmemektedir. Bu nedenle hastane müdürlerinin de Yönetmelikte yer alması gerekmektedir.

2. Şoförler idari hizmetler grubunda 3. sırada yer aldığı için veri hazırlama kontrol işletmeni ve memur gibi kadrolara sınavsız geçiş hakkından yararlanamamaktadır. Şoförlerin idari hizmetler grubunun 2. sırasına alınması halinde aynı hizmet grubundaki diğer kadrolara şartları taşımaları halinde sınavsız geçiş hakları olacaktır.

3. Görevde yükselme ile bazı şube müdürü kadrolarına atanmalarda sağlıkla ilgili en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olma şartı aranmaktadır. Şube müdürlüklerinin tamamı için sağlıkla ilgili olup olmadığına bakılmaksızın en az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmaları yeterli olmalıdır.

4. Tabip ve eczacı dışındaki sağlık hizmetleri sınıfı çalışanları için de sağlık hizmetleri sınıfındaki bir başka kadroya atanmalarında sınav olmamalı kura ile atama yapılmalıdır.

5. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir. Oysaki sadece bir unvan için değil şartları taşınan tüm unvanlar için başvuruda bulunulabilmelidir.

6. Görevde yükselme sınavı için 60 puan, unvan değişikliği sınavı için ise 70 puan barajı getirilmiştir. Ancak sınavlarda başarı puanı barajı olmamalı, en yüksek puan alandan başlayarak sıralama yapılmalıdır.

7. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında duyurulan kadrolarda atanma hakkından vazgeçilmesi, emeklilik, ölüm vb. nedenlerden ötürü boşalma olması halinde yedeklerden atama yapılmaktadır. Son yapılan görevde yükselme sınavında sınavı kazanmış olmalarına rağmen kadro olmadığı için atanamayan 2351 kişinin yaşadığı sıkıntının bir daha yaşanmaması için, müteakip sınava kadar açılacak yeni kadrolara da yedeklerden atama yapılması sağlanmalıdır.

8. Boşalan kadrolara başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yedekler arasından atama yapılabilecektir. Buradaki 6 aylık sınırlama kaldırılmalı ve müteakip sınava kadar atama yapılabilmesi sağlanmalıdır.

9. Sağlık teknisyeni kadrosunda yer alanların sağlık memuru (sağlık teknisyeni/röntgen teknisyeni/laboratuar teknisyeni) kadrolarına sınavsız olarak geçirilmeleri sağlanmalıdır.

10. Yönetmeliğe göre 18.04.1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilecektir. Eski Yönetmelikte olduğu gibi aynı tarihte görevde bulunanlardan lise ve dengi okul mezunlarının da iki yıllık yükseköğrenim mezunu sayılmaları gerekmektedir.”