10 Aralık 2014

Sağlık Bakanlığı ‘Biyomedikal Mühendisi’ alım ilanı

ile admin

Sağlık Bakanlığı’nca Sağlıkta Dönüşüm Programı Kapsamında 2 adet Biyomedikal Mühendisi almak üzere ilan yayınladı;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin devamı niteliğinde olan Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinin (SDSGRP) uygulanması için Dünya Bankasından 7717 TU No’lu bir ikraz sağlamıştır. İkrazın bir bölümü T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Biyomedikal Mühendisi istihdamı için kullanılacaktır. 

Referans No: SDSGRP/İEGM/2011/CS/A.5.1.1/IC/02-03 – Biyomedikal Mühendisi

Alınacak Danışman Sayısı: 2 Kişi

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi: 07.07.2011

AMAÇ: Kurulum aşamasındaki “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu” sorumluluğundaki Tıbbi Cihazlar için personel desteği sağlamak amacıyla:

 1. Planlanan yeni tıbbi cihaz düzenlemeleri kapsamında kurum bünyesindeki ilgili personelin teknik destek ihtiyacını karşılamak,
 2. Konu ile ilgili teknik bilgi, beceri ve klinik tecrübeye sahip personel ihtiyacını sağlamak.

İŞİN KAPSAMI:

Danışman aşağıda belirtilen hizmetlerin sağlanmasından sorumludur:

 1. Tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasının geliştirilmesiyle ilgili proje desteği sağlamak.
 2. Yabancı muadil kurumlarla iletişim kurma ve gerekli incelemeleri yapmak. Bu kapsamda ülke uygulamaları ile karşılaştırma yaparak uyumlaştırma yöntemleri planlamak.
 3. Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Veri Bankası (EUDAMED) konusunda gerekli süreçlerin takip edilerek, EUDAMED’in Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı tarafından aktif olarak kullanılmasını sağlamak.
 4. EUDAMED projesi kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluklarının (veri alışverişi) yerine getirilmesi sürecinde teknik destek sağlamak.
 5. Kalite Kontrol ve Kalibrasyonla ilgili mevzuat ve çalışmaları inceleyip uygulanabilmesi için raporlama vb. faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu olmak.
 6. Tıbbi Cihaz laboratuvarları konusunda gerekli araştırmaları yapmak.
 7. Biyomedikal ve radyasyon güvenliği alanında uluslar arası standartları, rehber dokümanları ve literatürü takip etmek.
 8. İdarenin talepleri doğrultusunda hizmet sunmak. 

DANIŞMANLIK SÜRESİ

Danışman 5(beş) ay süreyle (01 Ağustos -31 Aralık 2011 tarihleri arasında) tam zamanlı olarak Kurum tarafından istihdam edilecektir. Danışman sunacağı çalışma planının kurum tarafından kabul edilmesiyle birlikte çalışmaya başlayabilecektir. Danışmanın istihdam süresi performansına göre uzatılabilecektir.

DANIŞMAN NİTELİKLERİ :

 1. Biyomedikal Mühendisi Ünvanına sahip olmak,
 2. En az iki yıllık klinik tecrübeye sahip olmak,
 3. En az bir dilde (İngilizce), ileri düzeyde konuşma, dinleme, okuma, yazma becerisine sahip olmak,
 4. Bilgi teknolojilerinde yeterli düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahip olmak,
 5. Biyomedikal alanında lisansüstü eğitim almış olmak tercih sebebidir.                    

Ayrıca; 

 1. Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak,
 2. Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
 3. Seyahat engeli bulunmamak,
 4. İyi derecede bilgisayar kullanıcısı olmak. (tüm Windows uygulamalarına hakim, internet vb. iletişim araçlarını aktif kullanmak vb.)
 5. Son 5 yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (KPDS) ya da Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavının (ÜDS) İngilizce dilinden en az 75 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslar arası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL ya da IELTS) sahip olmak,

KPDS

ÜDS

TOEFL-PBT

TOEFL-IBT

TOEFL-CBT

IELTS

75

75

480–481

70

170–172

6

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü uygun danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda, “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası ve adresinin, 

Referans Kodunu: SDSGRP/İEGM/2011/CS/A.5.1.1/IC/02-03– Biyomedikal Mühendisi 

içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 22 Temmuz 2011 tarihine kadar aşağıdaki adrese elden, postayla, e-mail ile veya faksla ulaştırmaları gerekmektedir:

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006 ve Mayıs 2010’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.

İlgilenen danışmanlar, yerel saatle 09:00-18:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen adresten bilgi alabilirler. 

Söğütözü Mahallesi 2176.Sokak No:5; 06520 Çankaya/Ankara 

Bilgi için: Satın Alma Birimi

Tel: +90 312 218 34 30

E-mail: [email protected]