Sağlık Bakanlığı 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığı 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alacak

19 Temmuz 2017 0 Yazar: admin

SAĞLIK BAKANLIĞI, TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU VE TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU  TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK  ÜZERE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2017/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2016-KPSS Ortaöğretim – Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 7 – 13 Haziran 2017 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen adayların, tercih işlemlerinin başlayacağı 7 Haziran 2017 tarihinden önce mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adayların ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmalarına gerek yoktur.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

 

SAĞLIK BAKANLIĞI, TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU VE TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

 

 

 

POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

UNVAN/BRANŞ

ÖĞRENİM DÜZEYİ

GENEL TOPLAM

LİSANS

ÖN LİSANS

ORTAÖĞRETİM

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

32

 

 

32

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

8

 

 

8

DİYETİSYEN

107

 

 

107

EBE

954

15

42

1.011

FİZYOTERAPİST

90

 

 

90

HEMŞİRE

6.368

24

355

6.747

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)

8

 

 

8

ODYOLOG

23

 

 

23

PERFÜZYONİST

9

 

 

9

PSİKOLOG

73

 

 

73

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

11

 

 

11

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)

 

5

 

5

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)

 

203

 

203

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)

 

61

 

61

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)

 

250

 

250

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)

 

38

 

38

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)

 

86

 

86

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)

 

23

 

23

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)

 

23

 

23

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)

 

55

 

55

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)

 

1.679

 

1.679

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)

 

256

 

256

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)

 

83

 

83

SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)

 

50

 

50

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)

 

34

 

34

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)

 

17

 

17

SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)

 

358

 

358

SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)

 

704

 

704

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)

 

 

45

45

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)

 

 

98

98

SAĞLIK TEKNİSYENİ (DİŞ PROTEZ)

 

 

7

7

SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)

 

 

98

98

SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)

 

 

45

45

SAĞLIK TEKNİSYENİ (ORTOPEDİ)

 

 

9

9

SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)

 

 

66

66

SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER)

 

 

88

88

GENEL TOPLAM

7.683

3.964

853

12.500

 

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.