10 Aralık 2014

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

ile admin

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları hakkında kitap yayınladı.

        Sağlığın geliştirilmesi, insanların kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve sağlıklarını geliştirmelerini sağlama sürecidir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak amacı ile verilen sağlık eğitimine, organisazyonel, ekonomik ve çevresel tabanlı tüm desteklerin bileşimi Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi (Health Promotion) olarak adlandırılmaktadır.Sağlığı geliştirmedeki amaç doğru sağlık davranışlarının geniş halk kitlelerine ulaşmasının sağlanmasıdır. Bu kapsamda sağlığı geliştirme uygulamaları ile kişilerin, kişisel seçim ve sosyal sorumluluklarını geliştirerek kendi sağlıklarını geliştirmelerini sağlayacak süreci ifade etmektedir.
        Bakanlığımızın 2010 – 2014 Stratejik Planında ilk stratejik amaç “Sağlığa yönelik risklerden toplumu korumak” olarak yer almaktadır. Bu stratejik amacın alt hedefinde birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi için, vatandaşların kendi sağlıkları üzerinde kontrol yeteneklerini artırmak ve sağlıklarını etkileyebilecek konularda karar süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak olarak belirtilmiştir.
       Bu amaca yönelik olarak, halkın bilinç düzeyinin arttırılması ve hastalıkları oluşturan risk faktörleriyle mücadele amacıyla oluşabilecek risklerin belirlenerek hastalıklar oluşmadan gerekli önlemlerin alınması ve böylece hastalıklara bağlı kalıcı sakatlıkların, iş gücü kayıplarının ve sağlık harcamalarının azaltılması için sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturulması kapsamında Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Daire Başkanlığı kurulmuştur.
        Bakanlığımızın çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi alanında çalışanlara yönelik, bir başvuru kaynağı oluşturmak ve alandaki kaynak kısıtlılığının giderilmesini sağlamak için Dünya Sağlık Örgütünün “Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları
– Global Konferanslardan Bildiriler” isimli kitabının çevirisi yapılmıştır. Bu kitapta Kanada’nın Ottawa, Avustralya’nın Adelaide, İsveç’in Sundsvall, Endonezya’nın Jakarta, Meksika’nın Mexico City, Tayland’ın Bangkok şehirlerinde yapılan uluslar arası Sağlığın Geliştirilmesi Konferansları hakkında bilgi içermektedir. Bu kitap ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sağlığın teşviki ve geliştirilmesi alanında kaynak eksikliğinin giderilmesi, personelin kapasite artırımının sağlanması amaçlanmaktadır.
        Bu kitabın yayın izni hususunda sağladıkları kolaylıktan ötürü Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörüne, çeviri için sağladıkları destekten dolayı Proje Yönetim Destek Birimi Direktörlüğüne şükranlarımı sunarken, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi alanındaki Bakanlığımızın sağlık politikasına değerli katkı sağlayacağına inandığım bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür eder, tüm sağlık çalışanlarına
başarılı çalışmalar dilerim.

Dr. Seraceddin ÇOM
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Sağlığın Teşviki Kitapları

Sağlığı teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları kitabı için tıklayınız.

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü için tıklayınız.

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Alanındaki Değerlendirmeler Kitabı için tıklayınız.