10 Aralık 2014

Ruhsat başvuruları ile ilgili olarak, güncellenmiş Başvuru Formu

ile admin

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce Ruhsat başvuruları ile ilgili olarak, güncellenmiş Başvuru Formu yayımlanmıştır.

19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği ek-1 (Tıbbi ürün ruhsat başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler) de yer alan “Bölüm-1/ Modül-1/ İdari bilgiler 1.2. Başvuru formu” güncellenmiştir. Ruhsat başvurularında ekte bulunan başvuru formunun kullanılması gerekmektedir.

Ekteki dosya