10 Aralık 2014

Rotasyon yönetmeliği değişecek

ile admin

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları’nı ziyaret ederek, bir süre önce yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılmasını istedikleri değişiklikleri iletti. Talepleri dinleyen Müsteşar Zahteroğulları, yetkili sendika Sağlık-Sen’in, çalışanlar adına kendilerine ilettiği talepleri karşılamak için yönetmelikle ilgili çalışmaları başlatacaklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni değiştirerek, Türkiye’yi 4 çalışma bölgesine ayırmıştı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, bir süre önce yayınlanan yönetmeliğin çalışanların huzurunu kaçırdığını, yönetmelikte yapılmasını istedikleri talepleri Zahteroğulları’na ilettiklerini kaydetti. Çalışanların rahatsız oldukları hususların yapılacak değişiklikle giderileceği sözünü aldıklarını ifade eden Memiş, sözü edilen değişikliğin en kısa sürede yapılmasını beklediklerini kaydetti. Memiş, personelin bulunduğu yerde en fazla 10 yıl görev yapabileceğine ve bu uygulamanın 2014 yılından itibaren uygulanacağına ilişkin hükümlerin tamamının yönetmelikten çıkarılmasını istediklerini ifade etti. Bu taleplerine olumlu yaklaşım gördüklerini söyleyen Memiş, ayrıca personele azami çalışma süresi öngörülmesine ilişkin bir sistemi kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti

Genel idari hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin zorunlu çalışma sürelerine ilişkin hükümlerin kapsamı dışında tutulması talebini de ilettiklerini belirten Memiş, “Bakanlık kadrolarına atanmadan önce başka şekillerde o bölgede geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmamaktadır. İdarenin bütünlüğü ilkesi gereği kamu görevlisi olarak başka kurumlarda yapılan hizmetlerin de bakanlık bünyesindeki hizmet gibi zorunlu çalışma süresinden sayılması gerekmektedir” dedi.

Mazeret tayinlerini düzenleyen yönetmelik hükümlerinin de tekrar değişmesi gerektiğini dile getiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, mazeret tayinlerinin zaten belirli kıstaslara göre yapıldığını, mazereti sona eren personelin görev yerini değiştirerek şartların personel açısından daha da zorlaştırılmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını kaydetti. Memiş, bu sebeple mazeretleri nedeniyle görev yerleri değiştirilen personelin, mazeretinin sona ermesi halinde mevcut görev yeri üçüncü veya dördüncü bölgede bir yerde ise yerinde bırakılabileceğine, diğer bölgelerde ise eski görev yerine atanabileceğine dair hükmün Yönetmelikten çıkarılmasını istediklerini ifade etti.

Sağlık mazereti nedeniyle tayin talebinde bulunanların tedavilerinin yapılabileceği bir ile atanması gerekirken, bunu sınırlayan ve bazı şartlara bağlayan yönetmeliğin de kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade eden Memiş, sağlık durumu gibi insani bir durumda tedavinin yapılacağı bir ile gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Mevcut yönetmelikte, personelin kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu yakınının engelli olması halinde sadece bir defa tayin talebinde bulunma hakkı verildiğine dikkat çeken Memiş, bu şartın esnetilerek yeniden tayin hakkı verilmesi gerektiğini kaydetti.

İHA