27 Mart 2015

Resmi Tatil Günlerinde Düzenlenen Reçeteler Hakkında

ile admin

Türk Eczacıları Birliği tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilen 09.12.2014 tarih ve 4325 sayılı yazı ile,

Kurum tarafından MEDULA-Hastane sistemi üzerinden özel sağlık hizmeti sunucuları için 01.04.2014 tarihi itibari ile resmi tatil günlerinde, 4400 branş kodlu acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında provizyon (ilk takip numarası) verilemeyeceğinin duyurulduğu, ancak Birliğimize özel sağlık hizmet sunucuları tarafından resmi tatil günlerinde belirtilen branşlar dışında e-reçete düzenlenebildiği bilgisi ulaştığı bildirilmiş olup,

Özel sağlık hizmet sunucuları tarafından pazar günleri ve diğer resmi tatil günlerinde acil branş, hemodiyaliz ve onkolojik tedavi dışında provizyon verilmemesinin sağlanması talep edilmişti.

Talebimize istinaden Kurumdan gelen cevabi yazı ile,

Özel sağlık hizmet sunucuları tarafından provizyon alımı engellenen branş kodları için Pazar günü ve diğer resmi tatil günlerinde e-reçete düzenlenemediği, bu günlerde düzenlenen manuel reçete kaydının sistem tarafından engellenmesinin teknik olarak mümkün olmadığı,

Ancak, olası kesintilere engel olabilmek için özel sağlık hizmet sunucularında resmi tatil ve Pazar günlerinde düzenlenen yatan hasta ve acil reçetesi dışındaki reçetelerin girişi sırasında “Reçete resmi tatil gününde yazıldığından reçetenin yazıldığı branşa dikkat ediniz.” şeklinde bir uyarı mesajı verecek şekilde sistemde düzenleme yapıldığı bildirilmektedir.

Kurumun yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurumdan gelen yazı için tıklayınız