22 Ocak 2016

Özel sağlık kurumlarında hekim çalışma usulleri (hekimlik hizmet alımı) analizi-Workshop

ile admin

Amaç: Dünyanın en kutsal mesleği olan Hekimlik Hizmeti sunumunun Ülkemizdeki yasal düzenlemeler çerçevesinde Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer mevzuatlar açısından geldiği son durum hakkında bilgilendirmek ve tartışmak için düzenlediğimiz bir çalışmadır.

Konular:

1. 23.04.2015 Tarihli 5510 Sayılı Kanunda Düzenleme Yapılmadan Önceki Durum:

2. 5510 Sayılı Kanunun Ek 10. Maddesinde Yapılan Düzenleme:

​a. SGK 2015/19 Sayılı Genelge İle Yapılan Değişiklikler:

3. İş Akti, Hizmet Akti ve Hizmet Sözleşmesi Tanımları, Farkları:

4. Maliye Bakanlığı Mevzuatı Açısından Durum:

a. Kanunlar Açısından Ücret Tanımı,

b. Kanunlar Açısından Serbest Meslek Kazancının Tanımı,

c. Ücret ile Serbest Meslek Kazançlarının Kanuni Açıdan Ayrımı,

d. Hekimler Fatura/SMM Düzenleyebilmek İçin Mükellefiyetlerini Nasıl Tesis Ettiriyorlar,

5. Hekimlerin Düzenledikleri Fatura/SMM KDV Oranı:

a. Sağlık Hizmeti – KDV Oranı % 8,

b. İş Gücü Temin Hizmeti Kapsamında KDV Oranı %18,

6. Sağlık Bakanlığı Mevzuatları Açısından Durum Nedir:

a. 1219 Sayılı Tababatı ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun İle Hekime Tanınan Haklar,

b. Özel Sağlık Sunucularına Ruhsat Hakkı Veren Yönetmelikler ile Yapılan Hekimlik Uygulama Tanımlamaları,

7. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu Ek Madde 11 ile Getirilen Ruhsatsız Sağlık Hizmetine Ceza Uygulaması:

8. 4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Hekim Şirketleri Alt İşveren Kabul Edilebilir mi?

a. Alt İşverenlik Durumunda Hekimlerin Avantajları,

9. 6111 Sayılı Kanun ile 5510 Sayılı Kanun’un 53. Maddesinde Yapılan Değişiklik İle Getirilen Emeklilik Hakkı ve Yapılan Son Düzenleme İle Hekimlerin 4 B Kapsamına Alınma Çelişkisi:

10. Şirket Sahibi Hekimlerin Yapacakları Sözleşmelerdeki Taşıdığı Riskler:

a. SGK Hizmet Sözleşmesi Açısından,

b. Zorunlu Mesleki Sigorta ve Malpraktis Açısından,

c. Cezai Tazminatlar Açısından,

d. Anlaşmaların İçeriği Açısından,

11. Şirket Sahibi Hekimlerin Avantajları Neler Olabilir…

a. Gider Olarak Avantajlar,

b. Kar Dağıtımı Sonrası Oluşan Avantajlar,

c. Teşvik, Hibe ve diğer Avantajlar,

d. Hekimlerin Yatırımlarının Yönlendirilmesi,

 12. 5510 Sayılı Kanunun Ek 10. Maddesinde Yapılan Düzenleme Sonrası Özel Sağlık Kuruluşları Açısından Durum:

 13. Hekim Şirketlerinin Özel Sağlık Kuruluşları İle Yapacağı Anlaşmaların İçeriği ve Hakediş Tarifi İle Hekim Lehine Çözümler Bulunabilir mi?

14. İnteraktif Katılım ve Öneriler…

Sunum & Moderasyon
Dr. Feza Şen
Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği
0 532 277 88 27
Mail: [email protected] –  [email protected] 
Web: www.fezasen.com

 

ÇALIŞMAYA KİMLER KATILABİLİR

► Özel Sağlık Kurumu Yöneticileri

► Özel Sağlık Kurumlarında görev yapan hekimler

► Konuyla ilgili diğer meslek mensupları

 

İSTANBUL EĞİTİM YERİ

Mercure Hotel Topkapı
Adres: Merkezefendi Mah Mevlana Cad – No 112 1 – Zeytinburnu
34150  ISTANBUL – TURKEY
Tel : (0212) 665 75 75

 

EĞİTİM TARİHLERİ

21.11.2015  Saat: 13.00 – 19.00 (Workshop gerçekleştirildi.)

05.12.2015  Saat: 13.00 – 19.00 (Workshop gerçekleştirildi.)

26.12.2015  Saat: 10.00 – 17.00 (Workshop gerçekleştirildi.)

06.02.2016  Saat: 13.00 – 19.00 (Sınırlı sayıda katılımcı alınmaktadır.)

 

EĞİTİM FİYATI;