10 Aralık 2014

Özel Hastanelerin Dikkatine duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nca Özel Hastanelerin Dikkatine duyuru yayımlanmıştır;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge” kapsamında değerlendirilmekte olan özel hastanelerin, bundan sonraki çalışmalarında ve yapılacak değerlendirmelerde aşağıdaki linkte yer alan Hastane Hizmet Kalite Standartlarını baz almaları gerekmektedir. Ayrıca Bakanlığımızca, özel hastane değerlendirmeleri Eylül 2011 tarihinden sonra yapılacaktır.  

hkskitap linkinde 01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayıyla 01/07/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konan  “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin Ek-1 Hastane Hizmet Kalite Standartlarına ulaşabilirsiniz.