10 Aralık 2014

Özel Hastane Hekim Kadrolarının Belirlenmesi Hakkında Duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarafından “Özel Hastane Hekim Kadrolarının Belirlenmesi Hakkında Duyuru” yayınlandı. İlişikte sunulan tablo yalnızca İl Sağlık Müdürlüklerince doldurulacaktır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.10.0THG.0.85.00.02/16145                                                                  08.04.2011

 

Konu : Hekim kadroları hk.

 

 

………………..VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

                    

          Bakanlığımızca yürütülmekte olan özel hastanelerin uzmanlık dalları ve hekim kadrolarının belirlenmesi çalışmalarına esas olmak üzere;

          İlinizde faaliyet gösteren tüm Özel Hastanelerin bünyesinde bulunan uzmanlık dallarına göre kadrolarına ilişkin 11.03.2009 tarihi itibariyle Bakanlığımıza iletilen Özel Hastane Kapasite Formunda yer alan kadrolar, 11.03.2009 tarihinden sonra ruhsatlandırılan Özel Hastaneler için ise Bakanlığımızca belirlenen kadrolar, Özel Hastaneler Yönetmeliği Geçici Madde 8 kapsamında, Özel Hastane /Tıp/Dal Merkezi/Laboratuarların Birleşmesi sonucunda oluşan kadrolar, Özel Hastaneler Yönetmeliği 6’ncı Madde kapsamında Özel Hastane/Tıp/Dal/Merkezlerinden Devralınan Kadrolar, aktif kadrolar (hastane kapasitesinde mevcut olan ve aktif hekim istihdamı bulunan kadrolar), pasif kadrolar (hastane kapasitesinde mevcut olan ancak hekim istihdamı yapılmamış kadrolar),  geçici olarak çalışanlar (hekime ait kadro yani hekim ayrılışı halinde iptal olan kadrolar), aktif uzmanlık dalları ve pasif uzmanlık dallarına ait istatistiki verilerin ilişikte sunulan tabloya işlenerek 12.04.2011 tarihi mesai bitimine kadar sb[email protected]  e-posta adresine ve ayrıca yazı ile Bakanlığımıza gönderilmesi hususunda;

          Gereğini rica ederim.

 

Dr. Ş.Serdar MERCAN

                                                                                       Bakan a.

                                                                              Genel Müdür Yardımcısı V.

 

 

 

 

Ek:

       1)Hekim istihdamına ilişkin tablo.      

 

 

…./…./2011  Mem                            : D.IŞIKLI

…./…./2011  Şb. Md.V.                    : M.F.FEDAİ

…./…./2011  Koord.                          : M.C.AKARSLAN

 

 

Dağıtım                                                                                                      

Gereği:                                                                                                   

81 İl Valiliği                                                                                

 

Duyurunun aslı için tıklayınız

Ek için tıklayınız.