10 Aralık 2014

Özel güvenlik görevlilerinin sağlık kurulu raporu hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Özel güvenlik görevlilerinin sağlık kurulu raporu” hakkında duyuru yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.10.0.THG.0.10.00.02-010.07-43191        24.10.2011

Konu: Özel Güvenlik Görevlilerinin

           Sağlık Kurulu Raporu

 

 

DOSYA

 

 

İlgi: Emniyet Genel Müdürlüğünün 11.10.2011tarih ve B.05.1. EGM.0.52.45271 (63247)

         1072-199968 sayılı yazısı.

          

Özel güvenlik görevlisi olacaklarda çalışma izni verilebilmesi için aranan sağlık şartı, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinin (f) fıkrasında, “ Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.” Hükmü yer aldığından sağlık şartlarının neler olduğunu düzenleyen Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde 11.09.2011 tarih ve 28051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yapılan değişiklik ile sağlık şartlarındaki “Ortopedi” bölümünün tamamı ile “Göz” bölümündeki “Renk körlüğü” ibaresi medde metninden çıkarılmıştır.

 

Silah ruhsatı verilecek kişilere ve özel güvenlik görevlilerine düzenlenen sağlık kurulu raporlarında yukarıda bahsi geçen mevzuat değişikliğinin göz önünde bulundurulması hususunun İlinizde bulunan sağlık kurum/kuruluşlarına duyurulmasını önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği  :                                                                   Bilgi:

81 İl Valiliği                                                   -Emniyet Genel Müdürlüğü