10 Aralık 2014

Organ Nakli Merkezleri kura ile belirlendi

ile admin

Organ Nakli Merkezleri 2011 yılı planlaması dahilinde ruhsat ön izin başvurusunda bulunan hastaneler arasında noter huzurunda kura çekilmiştir.Çekilen kura sonuçları ekte sunulmuştur. Kura sonucuna göre birinci olanlar asil, diğerleri sıralı olarak yedektir.İlk sırada asil olan merkezlerin Makamın 06.04.2011 tarih ve 15785 sayılı Onayları ile yürürlüğe giren Organ Nakli Merkezleri Yönergesindeki esaslara göre bu ilanın yapıldığı tarih itibari ile 2010/67 sayılı Genelge de de belirtildiği üzere 2 ay içerisinde başvurularını eksiksiz olarak İl Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile 09.08.2011tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.Belirtilen süre içerisinde ruhsat başvuru dosyası düzenlenilmeyerek Bakanlığımıza gönderilmediği takdirde başvuru sahibinin ön izni iptal edilecetir. İlgililere önemle duyurulur.

Çekiliş sonuçları için tıklayınız..