10 Aralık 2014

Nükleer Tıp Radyofarmasötik Bedelleri konulu genelge

ile admin

Nükleer Tıp Radyofarmasötik Bedelleri konulu genelge yayınlanmıştır.

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü-26.09.2007

Bilindiği üzere, 25/5/2007 tarih, 26532 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki EK-8 Listesi ve EK-10/C Listesi“8.2. Nükleer tıp görüntüleme ve tedavi” işlem adı açıklama bölümünde “Kullanılan radyofarmasötikler ayrıca fatura edilir” ibaresi yer almaktadır.

Yine SUT’un “Sağlık kurumları için fatura eki belgeler” başlıklı (25.4.) maddesi (13) numaralı alt maddesinde Tebliğ eki EK-8 Listesinde, ödenebilmesi için sağlık kurulu raporu gerektiği belirtilen nükleer tıp tetkik ve tedavilerinde kullanılan radyofarmasötik ajanlar için sağlık kurumunun alış faturasının fotokopisi, fatura eki belgeler arasında sayılmıştır.

Kurumumuza iletilen başvurulardan nükleer tıp görüntüleme ve tedavi işlemlerinde kullanılan radyofarmasötik ajanların faturalandırılmasında ve bedellerinin ödenmesinde sıkıntıların yaşandığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, 01/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere radyofarmasötik ajan bedellerinin ödenmesinde Genelge eki fiyat listesi esas alınacaktır.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.
Dosyayı indirmek için tıklayınız