22 Ocak 2016

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-31.12.2015

ile admin

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca ilgili birimlerin Yönetim Kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçesinde belirtmiş oldukları yabancı dilden dil sınavı yapılacaktır. (Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin web sayfasından duyurulacaktır.) Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

4 – İlan edilen Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat eden adaylardan, ilan edilen kadronun anabilim dalı ile Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlik alanları farklı olan adayların başvuruları Üniversite Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra nihai karar verilecek olup, uygun görülmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

5 –           İlan edilen kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

ADRES:

Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Nişantaş Mah. Dr. Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi

No: 12 Kat: 22 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0 332 280 80 73

 

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

K.UNVANI

DERECE

ADETİ

ÖZEL ŞARTLAR

1

Fen Fakültesi

Biyoteknoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Bulut kimyasıyla uzaktan kontrol edilen deneyler konusunda yayını olmak.

2

Fen Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yardımcı Doçent

3

1

Vitamin D’nin meme kanser hücresinin proliferasyon enerji düzeyi veinvazyonuna etkisi konusunda yayını olmak.

3

Fen Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Uygulamalı Matematik

Yardımcı Doçent

5

1

Liu-tipi lojistik regrasyon tahmin edicileri konusunda yayınları olmak.

4

Fen Fakültesi

Matematik-Bilgisayar Bilimleri

Uygulamalı Matematik

Yardımcı Doçent

5

1

Lineer olmayan fark denklemleri ve denklem sistemleri konularında çalışmaları olmak.

5

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Uçak Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

1

Mühendislik Fakültesi lisans mezunu olmak. Enerji teknolojileri konularında yüksek lisans, doktora yapmış olmak.

6

Meram Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Yardımcı Doçent

3

1

Pediatrik yaş grubunda kazanılmış melanositik nevüslerin dermatoskopik muayene ile gelişimlerinin izlenmesi konusunda çalışması olmak.

7

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Yardımcı Doçent

3

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorası Makine Mühendisliğinden olmak.

11818/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png