2 Ekim 2017

Nakdi tazminat bağlanmasına dair raporlar hakkında duyuru

ile admin

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 23642684-010.99
Konu : Nakdi Tazminat Bağlanması
Hakkında Raporlar

Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen hallerde ölen, yaralanan ve sakat kalanlara, bu Kanunlara göre nakdi tazminat verilmesi, aylık bağlanması ve yapılacak diğer yardımlardan yararlanılabilmesi için sağlık kurulu raporu alınması zorunlu kılınmıştır.

Bakanlığımıza gelen başvurularda yukarıda belirtilen mevzuatlar kapsamında rapora ihtiyaç duyan ve sağlık hizmet sunucularında tedavisi devam eden bireylere sağlık raporu düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda tereddütler oluştuğu belirtilmektedir.

Yönetmeliği 8’inci maddesinde “Kesin raporun alınmasının uzayacağı yaralının tedavi gördüğü sağlık kuruluşlarınca verilecek rapordan anlaşılanlara, olay tarihinde ölüm nedeniyle ödenmesi gereken tazminatın % 1’i esas alınarak on katı tutarı bütçe dışı avans olarak ödenir. Verilen bu avans, kesin rapor sonucu ödenecek olan tazminat miktarından düşülür.” hükmü ile düzenleme yapılmıştır.

Bu nedenle görevden kaynaklanan yaralanmalar sonucu uzun süre hastanede yatarak tedavisi görenlerin maluliyet tespit süreçlerinde yaşanan sıkıntıların önlenmesi açısından;

Tedavisi yapılan sağlık kuruluşunda rahatsızlıkları tedaviye rağmen tıbben düzelme olanağı olmayan (değişiklik ihtimali ön görülmeyen sabitleşmiş hastalık bulunması halinde) kişiler hakkında sağlık kurul raporu tanzim edilerek ilgili Kuruma gönderilmelidir.

Ayrıca TSK Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında sayılan kişiler için “askerliğe elverişli değildir” raporların düzenlenerek, ilgili kuruma gönderilmelidir.

Bahse konu raporların diğer maluliyet raporları ile birlikte gönderilmesine bağlı olarak gönderilen kurumda tasnif esnasında zaman kaybı yaşandığı tespit edilmiştir. Bu itibarla gecikmeler nedeniyle ortaya çıkacak mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacı ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenen raporların diğer raporlarından ayrı olarak ilgili kurumlara gönderilmesi gerekmektedir.

Konu hakkında Bakanlığımıza bağlı hastaneler ile üniversitelere bağlı hastanelerin bilgilendirilmesi hususunda;

Gereğini ve bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

e-imzalıdır.
Prof.Dr.Nurullah OKUMUŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım
Gereği:                                Bilgi:
81 İl Valiliğine                      Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
(İl Sağlık Müdürlüğüne)        Başkanlığına
                                          Milli Savunma Bakanlığına

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.