22 Ocak 2016

Muayene Katılım Payı Hakkında duyuru (TKHK)

ile admin

 

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 96773357-010.99-E.1645     31.12.2015
Konu: Muayene Katılım Payı

İlgi      : Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 28.12.2015 tarihli ve 75730711/719/ E. 112 sayılı yazısı.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün ilgi yazısında; Sağlık tesisine başvuran fakat muayene hizmeti almayan vatandaşlarımıza ait “Hasta Geliş” ve “MEDULA Takip” bilgilerinin, hastalara muayene katılım ücreti olarak yansıtılacağı gerekçesiyle yazılım firmaları tarafından gün sonunda hem MEDULA’dan hem de hastane veri tabanlarından silinmesi hususlarında Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yazışmalar neticesinde söz konusu hastalardan katılım payı ücretinin alınabilmesi için hasta takibinin faturalandırılmış olması gerektiği ve katılım payı tahsil edilmiş takiplerin de MEDULA sisteminden silinemediği bilgisi alınmıştır.

Bu sebeple, hastalara fatura edilmemiş hiçbir işlemden katılım payı alınmadığı bilgisi üzerine, sağlık hizmeti almak için kayıt yaptırmış fakat hizmet almamış hastalara ait “Hasta Geliş” ve “MEDULA Takip” bilgilerinin sistemlerden silinmemesi gerektiği belirtilmektedir.

Konuyla ilgili yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesi için bağlı sağlık tesislerinizin bilgilendirilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Turhan SULHAN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

Dağıtım:
89 KHB Genel Sekreterliği