10 Aralık 2014

MKYS Üzerinden Firma Bilgilerinin Eşleştirilmesi Çalışması

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Tarafından MKYS Üzerinden Firma Bilgilerinin Eşleştirilmesi Çalışması hakkında duyuru yayınlandı.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: B.10.0.SGB.0.19.00-03 / 809.99      5678                                    27 Mayıs 2011

Konu: Firma bilgileri eşleştirme

 

 

 

 

…………. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

 

 

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı harcama birimlerindeki malzeme alımlarına ait giriş işlemlerinde; (MKYS üzerinden yapılan girişlerde) “Tedarikçi Firma” olarak tanımlanan bölüm, alımı yapan birimlerimizce tanımlanmaktadır.

 

Ancak; Bakanlığımızca yapılan incelemeler neticesinde harcama birimlerimizce tanımlanan söz konusu tedarikçi firmaların hatalı ya da mükerrer tanımlandığı tespit edilmiştir.

 

Bu hususla ilgili olarak Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan bir entegrasyon çalışması ile bundan böyle firma bilgilerine vergi numarası ve/veya T.C. numarası ile ulaşılabilme imkanı sağlanmıştır.

 

Eski firma bilgilerinin harcama birimlerimizce düzeltilmesi ve Maliye Bakanlığı ile veri uyumluluğunun sağlanabilmesi için MKYS üzerinden firma bilgileri eşleştirme ekranı açılmıştır. Vergi numarası daha önce girilmiş olan veriler, otomatik olarak eşleştirilmiş olup, eşleşmeyen verilerin Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi “Malzeme İşlemleri” veya “Firma Bilgileri” ekranından eşleştirilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca Bakanlığımıza bağlı bazı hastanelerde; hastaneler arası yapılan malzeme devirlerinin, sisteme (MKYS) satın alma olarak girildiği tespit edilmiş olup, bu durumdaki Taşınır İşlem Fişlerinin sistem üzerinden düzeltilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki tüm harcama birimlerine duyurulmasını önemle rica ederim.

 

 

 Hakan AKSU

                 Bakan a.

                   Başkan Yardımcısı

 

 

DAĞITIM :

Gereği :

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)

Duyurunun aslı için tıklayınız.