10 Aralık 2014

MKYS-TDMS stok uyumunu sağlayamayan kurumlarla ilgili yazı

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Malzeme giriş ve stok çıkış işlemlerinde MKYS-TDMS stok uyumunu sağlayamayan kurumlarla ilgili 12.10.2011 tarih ve 10885 sayılı yazı yayımlanmıştır;

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

 

Sayı: B.10.0.SGB.0.19.00.02/809-99 / 10885                 12.10.2011

Konu: Kurumların/Kuruluşların Malzeme

          Giriş ve Stok Çıkışları                     

 

 

                                                             ….………… VALİLİĞİNE

      (İl Sağlık Müdürlüğü)

        

                    

            

İlgi: 17/03/2011 tarih ve 2776 sayılı yazı

 

Kurumlarımızın MKYS ve Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) programlarından stok hareketleri incelenmiş olup bazılarının hizmet sunumu gereği satın aldıkları mal ve malzemeye ait giriş bildirimlerini, bir kısım kurumların ise tüketim ve devir işlemlerine ait çıkış bildirimlerini zamanında ve her ay düzenli olarak ilgili Saymanlığa bildirmediği ve/veya Saymanlıkça dönemsellik esasına göre ilgili aya ait verilerin zamanında TDMS hesaplarına işlenmediği tespit edilmiştir.

 

İlgili yazıda Kurumların aylık ödenek tahsis hesaplamasında kullanılan parametrelerden MKYS-TDMS stok kayıt uyumunu sağlayamayan kurumlarda; halihazırda %1 olarak uygulanan tahsilat kesintisinin % 5’e kadar arttırılacağı belirtilmiştir.

 

Eylül ayı stok çıkış işlemleri incelenmiş olup MKYS-TDMS arasında fark tespit edilen kurumların listesi ekte gönderilmiştir. Listelerde yer alan kurumların stok giriş ve çıkış işlemlerini 14 Ekim 2011 tarihine kadar saymanlıklara bildirmesi ile kayıtların saymanlıklarca TDMS’ye işlenmesinin sağlanması gerekmekte olup MKYS-TDMS stok uyumunu sağlayamayan Kurumlarımızdan ilgili yazıdaki oranlarda tahsilat kesintisi uygulanacaktır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Hakan AKSU

Bakan a.

Başkan Yardımcısı

 

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine ( İl Sağlık Müdürlüğü )

 

 

 

EKİ: 1- Tüketim çıkışlarını düzenli yapmayan kurumların listesi (6 sayfa)