10 Aralık 2014

MKYS firma bilgileri eşleştirme işlemleri

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “MKYS firma bilgileri eşleştirme işlemleri” ile ilgili duyuru yayımlanmıştır.

Duyuruda, “Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)’nde Firma bilgileri eşleştirme işlemlerinin 30 Temmuz 2011 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.” denilmektedir.

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan konu ile ilgili yazı aşağıdadır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı: B.10.0.SGB.0.19.00-03 / 809.99          14 Temmuz 2011 (7647)

Konu: Firma bilgileri eşleştirme hk.

 

                                                                                                         

İlgi : 27.05.2011 tarihli ve 5678 sayılı yazımız.

 

 

Bilindiği üzere Bakanlığımızın 27.05.2011 tarihli ve 5678 sayılı yazısında; malzeme alımlarına ait giriş işlemlerindeki firma bilgilerinin, Maliye Bakanlığı verileri ile uyumluluğunun sağlanması amacıyla Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) üzerinden eşleştirilmesi istenilmişti.

 

Ancak Bakanlığımızca MKYS sistemi üzerinden yapılan incelemelerde; harcama birimlerimizde söz konusu firma eşleştirme işlemlerinin halen yapılmadığı tespit edilmiştir.

 

Konu ile ilgili olarak tüm harcama birimlerimizce (ilgi yazımızın da dikkate alınarak) firma eşleştirme işlemlerinin 30 Temmuz 2011 tarihine kadar tamamlanması, konunun İl Konsolide Görevlisi ile İl Stok Koordinasyon Birimince takip edilmesi, aksi takdirde belirtilen tarih sonrasında MKYS üzerinden malzeme girişi yapılamayacağının bilinmesi hususunda;

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

Hakan AKSU

Bakan a.

Başkan Yardımcısı

 

 

DAĞITIM :

Gereği :

81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)