22 Ocak 2016

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-30.12.2015

ile admin

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular “Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri”ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler Mersin Üniversitesi’nin web sayfasında (http://www.mersin.edu.tr/haberler/akademik-yukseltilme-ve-atanma-olcutleri) bulunan “Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım, Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması; ayrıca http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login adresinden alınacak türkçeözgeçmişin de eklenerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİK

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

 

Doçent

1

1

Beden eğitimi ve spor anabilim dalında doktora yapmış ve Alan eğitimi (beden eğitimi ve spor eğitimi) bilim dalında doçent unvanı almış olmak.

Denizcilik Fakültesi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

 

Doçent

1

1

Endüstri mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış ve Nicel karar yöntemleri bilim dalında doçent unvanı almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Toksikoloji

Doçent

1

1

Adli tıp anabilim dalında doktora yapmış, Adli bilimler bilim dalında doçent unvanı almış ve adli toksikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Analitik Kimya

Profesör

1

1

Kimya bilim dalında doçent unvanı almış ve analitik kimya, bazı hasta gruplarında eser elementler ve emilimleri, şelatlayıcı ilaç kullanımı-eser element ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent

2

1

İlköğretim anabilim dalında doktora yapmış ve Alan eğitimi (İlköğretim fen bilgisi eğitimi) bilim alanında doçent unvanını almış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Sınıf Eğitimi

Doçent

2

1

Sınıf öğretmenliği bilim dalında doktora yapmış ve Alan eğitimi (Sınıf öğretmenliği eğitimi) bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe

Doçent

3

1

Felsefe anabilim dalında doktora yapmış ve Felsefe bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Matematik

Profesör

1

1

Matematik bilim alanında doçent unvanı almış ve kompleks düzlemde ortogonal polinomlar ve Fourier serileri ve metrik uzaylarda teğet uzaylar ve özellikleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent

2

1

Yeni Türk edebiyatı bilim dalında doktora yapmış ve yeni Türk edebiyatı bilim alanında doçentlik unvanını almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doçent

1

1

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri anabilim dalında doktora yapmış ve Sosyal politika bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Maliye

Doçent

1

1

Maliye anabilim dalında doktora yapmış ve Maliye bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Doçent

1

1

Çevre mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış, Çevre bilimleri ve mühendisliği bilim alanında doçent unvanını almış ve tehlikeli atıkların yönetimi ve çevre biyoteknolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Doçent

2

1

Gıda mühendisliği anabilim dalında doktora yapmış ve Gıda bilimleri ve mühendisliği bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Doçent

3

1

Jeoloji mühendisliği (Hidrojeoloji) anabilim dalında doktora yapmış ve Yer bilimleri ve mühendisliği bilim dalında doçentlik unvanını almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doçent

2

1

Kimya anabilim dalında doktora yapmış, Kimya anabilim dalında doçentlik unvanı almış ve katalizör kullanarak karbondioksitin organik ürünlere dönüştürülmesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Kalp ve damar cerrahisi dalında uzmanlığını ve Kalp ve damar cerrahisi bilim alanında doçent unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Çocuk sağlığı ve hastalıkları ve Çocuk nörolojisi alanlarında uzmanlıklarını ve Çocuk sağlığı ve hastalıkları bilim alanında doçent unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıbbi onkoloji alanında uzmanlığını ve İç hastalıkları (Tıbbi onkoloji) bilim alanında doçent unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Tıbbi onkoloji ve İç hastalıkları dallarında uzmanlıklarını ve İç hastalıkları bilim alanında doçentlik unvanını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Kardiyoloji alanında uzmanlığını ve Kardiyoloji bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

3

1

Radyodiagnostik dalında uzmanlığını ve Radyodiagnostik bilim alanında doçent unvanını almış olmak.

11746/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png