Mersin Üniversitesi 73 sözleşmeli personeli alımı yapacak (DPB)

Mersin Üniversitesi 73 sözleşmeli personeli alımı yapacak (DPB)

19 Temmuz 2017 0 Yazar: admin

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL)   ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 5620 sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI

ADET

ÖĞR. DURUMU

ARANILAN NİTELİKLER

GİDERLERİ

Hemşire

3

Lisans

– Fakülte        ve        Sağlık        Yüksekokullarının        Hemşirelik, Hemşirelik ve    Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

Döner Sermaye

Gelirlerinden

Karşılanacaktır.

Hemşire

36

Lisans

– Fakülte        ve        Sağlık        Yüksekokullarının        Hemşirelik, Hemşirelik ve    Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

Özel Bütçe

Gelirlerinden

Karşılanacaktır.

Hemşire

14

Lisans

–   Fakülte        ve        Sağlık        Yüksekokullarının        Hemşirelik,
Hemşirelik ve    Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu
lisans programından mezun olmak.

–   Üniversite       Hastanesi       3.       Basamak       Yoğun       Bakım
Ünitesinde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

Özel Bütçe

Gelirlerinden

Karşılanacaktır.

Diğer 
Sağlık 
Personeli

5

Önlisans

– Acil      Bakım     Teknikerliği,     Acil     Yardım     Teknikerliği, Ambulans   ve  Acil   Bakım  Teknikerliği,   Paramedik,  Acil Yardım,   Ambulans   ve   Acil   Bakım,   İlk   ve   Acil   Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Özel Bütçe

Gelirlerinden

Karşılanacaktır.

Sağlık Teknikeri

3

Önlisans

–    Ameliyathane          Teknikerliği,          Cerrahi          Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Özel Bütçe

Gelirlerinden

Karşılanacaktır

Sağlık Teknikeri

3

Önlisans

–    Radyoloji,       Tıbbi       Görüntüleme       Teknikleri       önlisans
programlarının birinden mezun olmak.

–    Üniversite   Hastanesinde   en   az   1   yıl   çalışmış   olduğunu
belgelemek.

Özel Bütçe

Gelirlerinden

Karşılanacaktır

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

–    Anestezi,   Anestezi   Teknikerliği   önlisans   programlarının birinden mezun olmak.

Özel Bütçe

Gelirlerinden

Karşılanacaktır

Sağlık Teknikeri

1

Önlisans

–    Pataloji     Laboratuvar,     Pataloji     Laboratuvar     Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Özel Bütçe

Gelirlerinden

Karşılanacaktır

Sağlık Teknikeri

5

Önlisans

–    Sağlık          Laboratuvarı,          Tıbbi          Laboratuvar,          Tıbbi Laboratuvar   Teknikleri   önlisans   programlarının   birinden mezun olmak.

Özel Bütçe

Gelirlerinden

Karşılanacaktır

Sağlık Teknikeri

2

Önlisans

–    Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi      önlisans      programlarının      birinden      mezun olmak.

Özel Bütçe

Gelirlerinden

Karşılanacaktır

1- Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.

2- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte;

• Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne,

• Giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir.

Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4- 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi gereğince, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

6- Başvurular incelendikten ve güvenlik soruşturmaları tamamlandıktan sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız)

2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- Diploma Fotokopisi

4- Kimlik Fotokopisi

5- Fotoğraf (1 Adet)

6- Özel şartlarda istenen çalışma belgesi (İsme veya ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı)

7- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Form İçin Tıklayınız)

BİLGİ İÇİN

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Tel: 0324 241 0085-86

Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği
Tel: 0324 241 00 00 (Dahili 21062 / 21064)

İlanın Yayımlandığı Gazete   : Hürriyet
İlanın Yayımlandığı Tarih     : 18.07.2017
Son Başvuru Tarihi               : 01.08.2017 Mesai Bitimi

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.