9 Ocak 2015

Memurlar mesaiyi çay kahve molasıyla harcıyor

ile admin

ERDOĞAN SÜZER

Ka­mu Etik Ku­ru­lu, me­mur­la­rın gün­lük me­sa­isinin önem­li bir bö­lü­mü­nü çay-kah­ve ve si­ga­ra mo­la­sı, mi­sa­fir ağır­la­ma, soh­bet, sos­yal med­ya­yı ta­kip ve bil­gi­sa­yar­da oyun gi­bi uğ­raş­lar­la har­ca­dı­ğı tes­pi­ti­ni yap­tı.

Fiili çalışma süresi

Kurul, memurun mesai verimliliğini analiz eden tespitlerini Başbakan Yardımcısı Babacan’ın da katıldığı toplantıda kamuoyuna sundu.

Etik Kurul, “savurganlıktan kaçınma” adı altında hazırladığı metinde, memurların kendilerine “Mesaimin ne kadarını gerçekten kamu hizmetiiçin harcıyorum. Fiilen kaç saat çalışıyorum” sorularını yöneltmelerini istedi.

Memurların bedeni ve zihinsel olarak tüm çabalarını mesai boyunca kamu hizmetine harcamaları gerektiğini bildiren Kurul, şu çarpıcı tespitleri yaptı:

Bulmaca ve misafir

*Kamu görevlilerinin aldıkları maaş karşılığında günde 8 saat mesai yapmaları gerekmektedir.

*Ancak çoğu zaman, olumsuz hava koşulları, trafik, servislerin gecikmesi, hastalık, özel işler gibi zorunlu nedenlerle ya da keyfi olarak mesaiye geç gelinmekte ve erken çıkılmaktadır.

Gün içerisinde de kahvaltı yapmak, sohbet etmek, öğlen yemeğe erken çıkmak ve geç dönmek, çay-kahve içmek, sigara molası vermek, gelen özel misafirleri ağırlamak, gazete okumak, bulmaca çözmek, sosyal medyayı takip etmek, bilgisayarda oyun oynamak ve benzeri meşguliyetlerle mesaimizin önemli bir bölümü boşa gitmektedir.

Vatandaşı etkiliyor

Etik Kurul, bazı memurların maaşlarının düşük olduğunu bahane ederek, ‘Bu kadar maaşa bu kadar mesai’ yaklaşımı sergilediğini bunun ahlaki açıdan yanlış olduğunu belirtti.

Memurlara, özlük haklarının iyileştirilmesi için yasal sınırlar dahilinde ve mesailerini aksatmadan çaba sarf etmelerini çağrısı yapan Kurul, “Düşük maaş bahanesiyle mesainin bir kısmında çalışmama, işi yavaşlatma, işi bırakma gibi davranışlar kamu hizmetlerinin aksamasına ve vatandaşların mağduriyetine neden olmaktadır” tespitinde bulundu.

Kamu Etik Kurulu 11 kişiden oluşuyor

*Bakanlık görevi yapmış olanlar arasından bir üye,

*İl belediye başkanlığı yapmış olanlar arasından bir üye,

*Yargıtay, Danıştay, Sayıştay üyeliği görevlerinden emekliye ayrılanlar arasından üç üye,

*Müsteşarlık, büyükelçilik, valilik, bağımsız ve düzenleyici kurul başkanlığı görevlerinde bulunmuş veya bu görevlerden emekliye ayrılanlar arasından üç üye,

*Üniversitelerde rektörlük veya dekanlık görevlerinde bulunmuş öğretim üyeleri veya bunların emeklileri arasından iki üye,

*Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış olanlar arasından bir üye.