22 Ocak 2016

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-28.12.2015

ile admin

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1 – Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik Belgesi, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve yabancı dilini belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomalarının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

3 – Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran tüm adaylar, 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

4 – Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların üniversitelerarası kulunca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvurular Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı) şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ABD / PROGRAMI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

RESİM

 

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini plastik sanatlar bilim alanında almış olup, Çağdaş sanat alanında çalışmalar yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Nanoteknolojik yöntemlerle manyetik nano-sorbentsentezi ve nano-solbentlerle borun manyetik ayırma ile geri kazandırılması hk. doktora yapmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA

YARDIMCI DOÇENT

5

1

    
Biyoloji alanında doktora yapmış olup, siklofosfamid nedenli kardiyo toksisitede karvakrolün koruyucu etkisi hk. çalışmış olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Van gölünde yaşayan inci kefali balığının fosfolipit vefosfolipit alt sınıflarının yağ asitleri analizi ile ilgili çalışmış olmak.

TURİZM İŞL. VE OTELCİLİK Y.OKULU

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI

 

YARDIMCI DOÇENT

3

1

İşletme alanında doktora yapmış olup, talep tahmin yöntemleri konusunda çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Sol Jel yöntemi ile Tİ02 kaplı malzemelerin korozyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK HALK EDEBİYATI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Türk dili ve Edb. Bölümünde Doktora yapmış olup, Halk Bilimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FARS DİLİ VE EDEBİYATI

 

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Karşılaştırmalı dinler tarihi araştırmaları yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI

 

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Süryani tarihi ve tarih yazımı alanında çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Engellilerin eğitsel ve sosyal gelişimi ile Öğrenme güçlüğü alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

YENİÇAĞ

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Yeniçağ alanında doktora yapmış olup, Balkan tarihi hk.çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

UYGULAMALI SOSYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Aşiret-Kent ilişkileri konusunda çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

YARDIMCI DOÇENT

2

1

20. Yüzyıl hadis eksenli oksidentalizm hakkında çalışma yapmış olmak.

MÜH.-MİMARLIK FAK.

MİMARLIK

BİNA BİLGİSİ

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Doktorasını Matematik alanında yapmış olup, Lineerkompleks diferansiyel denklemlerin nümerik çözümleri üzerine çalışmış olmak.

11640/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png