9 Ocak 2015

Maliye, 666 ile neyi amaçladı?

ile admin

Maliye Bakanlığı tarafından Prof. Dr. Alim Işık’ın soru önergesine verilen cevapta, 666 sayılı KHK’nın çıkarılış gerekçesi açıklandı.

Bakanlık tarafından verilen cevapta, “tek bir ödeme sisteminin” getirildiği şu cümlelerle açıklandı:

“Diğer taraftan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen “eşit işe eşit ücret” politikası ile farklı kamu idarelerinde aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer unvanlı kadrolarda çalışan kamu görevlilerinin aynı tutarda ek ödemeden yararlandırılmasını sağlamak amacıyla kurumsal ek ödemeler başta olmak üzere mali haklar kapsamında değişik adlar altında ve farklı tutarlarda yapılan ilave ödemeler yürürlükten kaldırılarak tek bir ek ödeme sistemi getirilmiştir.

Bu kapsamda kurumlar arasında ücret dengesizliğine yol açan ve mevzuatı uyarınca Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi kurumların personelinin yararlandığı fazla çalışma ücretleri de yürürlükten kaldırılarak, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 13 üncü madde uyarınca belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerden, her defasında ayrıca Bakanlar Kurulu Kararı alınması kaydıyla, Bakanlar Kurulunca uygun görülenlerde çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, ayda elli saati ve bir yılda altı ayı geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katını aşmamak kaydıyla Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen çalışma süresi, miktar, usul ve esaslar dahilinde fazla çalışma ücreti ödenebilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu çerçevede, aynı personel kanununa tabi olup, aynı hizmet sınıfında yer alan aynı veya benzer kadro ve pozisyonlarda bulunan personel arasındaki ücret farklılıkları giderilmiş ve bunların aynı düzeyde ücret almalarına imkan sağlanmıştır.”

Bakanlık bu cevabıyla 666 sayılı KHK’nın çıkarılış amacını şu şekilde belirtmektedir:

1- Farklı kurumlarda aynı unvanda çalışanlara aynı tutarda ek ödeme vermek

2- Farklı kurumsal düzenlemeler yerine tek bir ek ödeme sistemi getirmek

memurlar.net