22 Ocak 2016

Mahkeme kararı sonrası SAHU 2014 yerleştirme işlemi hakkında duyuru

ile admin

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ (SAHU) 2014 İLKBAHAR DÖNEMİ 2. YERLEŞTİRME BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

2014-TUS İlkbahar Dönemi Sınavı Klinik Tıp Bilimleri Testinin Temel Soru Kitapçığında yer alan 87 ve 109. sorular Ankara 9. İdare Mahkemesi kararınca iptal edilmiştir. Bu doğrultuda, tüm adayların puanlarının ÖSYM tarafından yeniden değerlendirilmesi neticesinde oluşan yeni puanlar esas alınarak SAHU 2014 İlkbahar dönemi 2. yerleştirmesinin yapılması kararlaştırılmıştır.

GENEL ESASLAR

– 2014-TUS İlkbahar Dönemi Sınavının yeniden değerlendirmesi sonucu oluşan sınav sonuçlarına göre tercih yapma hakkı bulunan tüm adayların tercih işlemleri aşağıda yer alan “2014 İlkbahar Dönemi 2. Yerleştirme Takvimi” çerçevesinde yapılacaktır.

– Yeniden değerlendirme sonuçlarına göre tercih yapma hakkı kazanan adaylardan isteyenler, bu yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

– 2014-TUS İlkbahar Dönemi SAHU yerleştirme işlemleri için tercih yapan adaylar (bir kuruma yerleşmiş olsalar da) istedikleri takdirde tekrar tercih yapabileceklerdir.

– 2014-TUS İlkbahar Dönemi SAHU yerleştirme işlemlerinde tercih hakkı olup ilgili dönemde tercih yapmamış adaylar da bu yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

– Bu yerleştirmede (2014 İlkbahar Dönemi 2. Yerleştirme) yerleşsin veya yerleşmesin, ilk yerleştirmede yerleştirilmiş adaylardan yerleştirildikleri ilk kurumda kalmak isteyenler, uzmanlık eğitimlerine bu kurumda devam edebileceklerdir.

– 2014-TUS İlkbahar Dönemi 2. yerleştirme ile yerleştirildiği kontenjanda eğitime başlayan adaylar, önceki yerleştirilmelerine ait haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Bu durumdaki adaylar, daha önce yerleştirilmiş olduğu kontenjandaki eğitimine geri dönemez.

– 2014-TUS İlkbahar Dönemi yayımlanan mevcut SAHU kontenjanlara 2. Yerleştirme sonucu ortaya çıkabilecek ilave kontenjan ihtiyaçları, ilgili kurumlar tarafından karşılanacaktır.

– Mahkeme kararının bir yürütmeyi durdurma kararı olması dolayısıyla ileri bir tarihte verilecek aksi/farklı yöndeki bir karara göre işlem yapılması halinde bu yerleştirme sonuçları (sınav sonuçları da dâhil), adaylar açısından bir kazanılmış hak kabul

edilmeyecektir.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine (SAHU) başvurabilmek için,

– 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeli olarak aile hekimliği yapıyor olmak,

– 2014 yılı İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı yeni değerlendirme sonuçlarına göre (TUS) “A puanı” hesaplanmış ve bu puan türünden en az 40 puan almış olmak gerekmektedir.

B- BAŞVURULARIN YAPILMASI

1- Başvurular; aşağıda yer alan takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2- Başvuru yapacak olan adaylar, yalnızca görev yaptıkları ilde açılan kontenjanlar arasından ve kontenjan açılan eğitim kurumu sayısı kadar tercih yapabilecektir.

3- PBS üzerinden yapılacak tercih başvurusu işleminden sonra Kurumca gerekli görülmedikçe herhangi bir evrak istenmeyecektir.

4- PBS üzerinden yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK) web sitesi (www.thsk.saglik.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.

Adaylar, aşağıda yer alan yerleştirme takviminde belirtilen süreler içerisinde [email protected] eposta adresi üzerinden bu listedeki bilgilere itiraz edebileceklerdir.

C- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT

1- Yerleştirme işleminde PBS üzerinden yapılan başvurular esas alınacaktır. Tercih bildirmeyen, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirmeyen veya diğer başvuru şartlarını taşımayanlar yerleştirmeye dahil edilmeyecektir.

2- Yerleştirmeler öncelikle 2014 İlkbahar Dönemi TUS’tan yeni değerlendirme sonuçlarına göre alınan (A) puanı esas alınarak yapılacaktır. TUS A puanlarının eşit olması hâlinde, başvuru tarihinin son günü itibariyle sözleşmeli aile hekimliğinde geçen toplam gün sayısına göre, bunlarında eşit olması durumunda ise kura ile yerleştirme yapılacaktır.

3- Yerleştirme işlemi noter huzurunda 27 Ocak 2016 tarihinde yapılacaktır.

4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan www.thsk.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

5- Yerleştirme işlemi yapılan adayın başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde eğitime kaydı yapılmayacak, kayıt yapılmış olsa dahi bu işlem iptal edilecektir.

D- BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1- Yerleştirme sonuçları, kontenjan açılan eğitim kurumlarına ve Halk Sağlığı Müdürlüklerine Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından bildirilecektir.

2- Yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir kontenjana yerleştirilen aile hekiminin, THSK web sitesinde örneği yayımlanacak olan dilekçe ile aşağıda yer alan takvim çerçevesinde yerleştiği eğitim kurumuna başvurması gerekmektedir.

3- Aşağıda yer alan takvimde belirtilen kayıt başvuruları için tanınan sürenin bitiminden sonra eğitim kurumu; kayıt işlemi yaptıran aile hekimlerinin ve her aile hekimi için eğitim sorumlusu bilgilerinin yer aldığı listeyi en geç 15 gün içerisinde bulunduğu ildeki Halk Sağlığı Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

4- Eğitim kurumu tarafından gönderilen listede yer alan aile hekimleri ve eğitim sorumlusu bilgileri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemindeki (ÇKYS) ilgili alana kaydedilecektir.

 

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 2014 İLKBAHAR DÖNEMİ 2. YERLEŞTİRME TAKVİMİ

No

İşlem

İşlem tarihi

1

Tercih Başvurularının Alınması (PBS Üzerinden)

06-08 Ocak 2016 (18.00’a kadar)

2

Başvuruların Değerlendirilmesi

11-19 Ocak 2016

3

Başvuru Kabul Ret Listesinin Yayımlanması

20 Ocak 2016

4

İtiraz Başvurularının Alınması

21-22 Ocak 2016

5

Yerleştirmeye Esas Listenin Yayımlanması

26 Ocak 2016

6

Yerleştirme İşleminin Noter Huzurunda Yapılması

27 Ocak 2016

7

Yerleştirme İşlemi Yapılanların Eğitim Kurumlarına Kayıt Başvuru Tarihleri

07-18 Şubat 2016

 

Yazının aslı ve SAHU 2014 ilkbahar dönemi 2. yerleştirme kontenjan listesi için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png