10 Aralık 2014

Kurumların Yeşil Kart ve SGK ödenekleri tahsis edildi

ile admin

Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumların Yeşil Kart ve SGK ödenekleri tahsis edilmiştir. Eczane ve Optikçilere ait Yeşil Kart ödenekleri de Sağlık Müdürlüklerine gönderilmiştir;

 

Tüm Kurumlarımızın Dikkatine!

Kurumlarımıza ait ilaç optik ödenekleri ile özel hastanelerin yeşil kart tedavi ödenekleri 03.08.2011 tarihi itibariyle ilgili Muhasebe ve Mal müdürlükleri hesaplarına aktarılmıştır. Ayrıca 2’nci ve 3’ncü basamak Sağlık kurumlarımızın YK ve SGK alacakları ile Sağlık Müdürlüğü ödenekleri 10.08.2011 tarihi itibariyle ilgili Muhasebe ve Mal müdürlükleri hesapları ile Vakıfbank hesaplarına geçmeye başlayacaktır. Kurumlarımızın gelen ödeneği takip ederek mevcut çalıştıkları banka hesaplarına almaları ve muhasebe kayıtlarını yapmaları ivedilik arz etmektedir. Sağlık Müdürlüklerinin de Eczane ve Optik ödeneklerinin kullandırılmasında gerekli özeni göstermeleri önem arz etmektedir.