10 Aralık 2014

Kurum içi naklen atama kurası için hizmet puanı hesaplamaları hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce 2011 yılı Haziran dönemi kurum içi naklen atama kurası için hizmet puanı hesaplamaları hakkında duyuru yayımlanmıştır;

2011 Haziran dönemi kurum içi naklen atama kurasına başvuran ve başvuru evrakları 03.06.2011 tarihine kadar bakanlığımıza ulaşan personelin 01.01.2011 tarihine kadar olan hizmet puanları yeniden hesaplanmış ve Personel Bilgi Sisteminde (PBS) ilan edilmiştir.

 

Hesaplanan hizmet puanlarına 14.06.2011 tarihinden itibaren 15.06.2011 saat 17:00’a kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden hizmet puanı itirazı alınacaktır.

 

Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden doldurulan itiraz formları itiraz sahibi tarafından imzalanıp ilgili kurum amirine onaylatıldıktan sonra itiraz edilen hizmetlerini gösterir belgeleri ile birlikte aşağıda belirtilen faks numaralarına en geç 15.06.2011 tarihi saat 18:00’a kadar fakslanacaktır.

23.06.2011 tarihindeki yerleştirme işlemi, itirazların değerlendirilmesinden sonra 01.01.2011 tarihine göre yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

 

 

Faks numaraları:

Doktorlar: 0 312 585 18 46

Doktor Harici Personel: 0 312 585 16 30