Kültürpark’taki binanın özel üniversiteye tahsisi protesto edildi

Kültürpark’taki binanın özel üniversiteye tahsisi protesto edildi

2 Ekim 2018 0 Yazar:

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark’ta yer alan İZFAŞ eski hizmet binası’nı, İzmir Tınaztepe Üniversitesi’ne 3 yıl süre ile bedelsiz tahsis etmesi Kültürpark Platformu tarafından protesto edildi.Alanın özel bir kuruma tahsisine tepki gösteren yurttaşlar, Özel Tınaztepe Üniversitesi’ne tahsis edilen alanda, yürürlükteki imar planına göre “üniversite” yeri olarak belirlenmiş bir kullanım fonksiyonu bulunmadığını belirttiler.Platformun açıklamasında şunlar kaydedildi:”Kültürpark kamusal bir alandır ve farklı amaçlarla kullanılamayacağı gerçeği göz ardı edilemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle son iki yıldır, tüm tepkilere rağmen ısrarla sermaye çevrelerine yakın kararlar almakta ve Kültürpark’ın doğasına, tarihi ve kültürel dokusuna zarar verecek bu projelerle, İzmir’in en değerli kamusal açık alanının geleceğini tehlikeye atmaktadır. Bu durum, tarihi kent merkezinin hemen yanında yer alan 90 yıllık tarihiyle korunmuş Kültürpark’ın, dolayısıyla İzmir’in geleceği açısından bizleri oldukça kaygılandırmaktadır. Kültürpark’ın “tarihi ve doğal sit” olmasından dolayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerektiği halde bugüne kadar bu plan yapılmamıştır. Her müdahalede, vurgulayarak belirttiğimiz gibi Kültürpark, İzmir’in merkezinde yer alan en büyük kamusal yeşil alanıdır, bir kent parkıdır. Bu nedenle, Kültürpark’ın özel bir işletmenin kullanımına tahsis edilmesi kabul edilemez.Yoğun kent dokusu içerisinde sıkışıp kalması nedeniyle sadece ekolojik açıdan değil; kültürel ve tarihi özellikleri açısından da özenle kullanımı gereken bir alan olan Kültürpark’ın kamusal kullanımlarının geliştirilmesi, parkın tarihi, kültürel ve doğal dokusuna zarar verecek her türlü ticari kullanımdan arındırılması gerekirken böyle bir kararın alınması ayrıca düşündürücüdür. Kaldı ki, sözkonusu bina, parka yönelik, parkla birlikte kamusal işlevler kazandırabilecek bir konumdadır. Kültürpark’ın içinde yer alan hizmet binasının tahsisi ile yeni bir ticari kullanıma ve yine bir işletmenin bahçesi haline getirilmesini kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu kararın bir an önce iptal edilmesini istiyoruz.Değerli basın emekçileri!İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na ve bu kararı kabul eden Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine İZFAŞ eski binasının özel bir Vakıf Üniversitesine ücretsiz tahsis edilmesi konusunda aşağıdaki sorularımızı yöneltiyor, yanıtlarını bekliyoruz;1. Alelacele, halkı bilgilendirmeden verilen bu kararın “hangi gerekçe ile ve nasıl bir kamu yararı için” İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edildiğini, başta Büyükşehir Belediye Başkanı’na, sonra da tüm Meclis Üyelerine soruyoruz.2. Kültür Sanat Daire Başkanlığına bağlı Kültürpark, Kültür ve Sanat ile Akdeniz Akademisi Şube Müdürlüklerinin yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları sonrasında henüz yeni taşındıkları / taşınmaya hazırlandıkları İZFAŞ eski binasında devam eden tadilat için ne kadar para harcanmıştır?Binaya yeni takılan yaklaşık 500 Bin TL değerindeki klimaların bedelini kim ödemiştir? Yapılan tüm masraflar için hangi tarihte ihaleye çıkılmış ve bugüne kadar toplam olarak ne ödenmiştir?3. Halkapınar’da kiralanan ek hizmet binasına her ay 200 bin lira kira ödeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta 2 müdürlük ve 1 daire başkanlığının çalışma alanı olan bu yeri, kamu yararını gözetmeksizin özel bir üniversiteye hem de bedelsiz olarak nasıl verebilmiştir?Ücretsiz olarak tahsis edilen bu binaya henüz yeni taşınmış olan Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığına bağlı 3 Müdürlük bundan böyle nerede çalışacaktır?4. İzmirlilerin oyları ile seçilen Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri, kamusal bir alanı; yani, kimin malını, kendi malları gibi, 3 yıllığına kar amacı güden özel bir Vakıf Üniversitesi’ne tahsis etme kararı alabilmiştir?Biz Kültürpark Platformu olarak tüm bileşenlerimiz ve hemşerilerimizin bize verdiği destekle Kültürparkın betonlaşmasına, kiralanmasına, tahsis edilmesine, yani park işlevinin dışında kullanılmasına karşı sonuna kadar mücadele etmeye, bu mücadelede bütün demokratik ve hukuki yöntemleri kullanmaya dün olduğu gibi bugün de kararlıyız.Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi bir yanlış yaparak İZFAŞ eski Binası’nın bedelsiz tahsisine yönelik verdiği kararını geri almasını talep ediyoruz. Talebimizin ilk Meclis gündemine alınmasını ve bu YANLIŞ KARARDAN GERİ DÖNÜLEREK, söz konusu YANLIŞA HEMEN SON VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ.KÜLTÜRPARK HALKINDIR, HALKIN KALMALIDIR.Kültürparkımızı değiştirmeyelim, dönüştürmeyelim. Sahip çıkalım, koruyalım ve geliştirelim.Çünkü;Kültürpark özgürlük duygusudur.Kültürpark İzmir’in merkezindeki vahadır.Kültürpark hepimizin kendisi için bir şeyler bulabildiği bir yerdir.Hayallerimizi gerçekleştirmek için Kültürpark’a sahip çıkalım.KÜLTÜRPARK PLATFORMU”