9 Ocak 2015

Kronik ağrılar hayatınızı zehretmesin

ile admin

“Ağrı, sağlık kurumlarına başvurunun en önemli nedenleri arasında bulunur. Ağrı ile yaşayan kişinin yaşam kalitesi azalır, günlük aktiviteleri engellenir, iş ve sosyal ilişkilerinde bozulmalar olur. Bu nedenle ağrı tedavisinin hastalıklardan bağımsız olarak ele alınması gerekir.” diyen Bozkurt, ağrının yetersiz tedavisinin hasta ve ailesinin yaşam kalitesini düşürdüğünü, ağrının işsizliğin ve depresyonun nedenleri arasında olduğunu ekledi.

 

Kronik ağrı tanısı alanların yüzde 25’i işlerini kaybetme, yüzde 22’si ise depresyon riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Kronik ağrıları etkin şekilde önleme ve tedavi stratejisinin yetersizliği sadece hastalara gereksiz bir yük getirmekle kalmayıp zamanın, paranın ve sağlık sisteminin kaynaklarının da verimsiz şekilde harcanmasına neden olmaktadır.

Kronik ağrı, basit bir tıp bulgusu olmayan en az 3–6 ay süren ve başlı başına tıbbi olarak “ adı konmamış hastalık” haline gelen kanser ve kanser dışı ağrılardır.

 

KRONİK KANSER AĞRILARI

Kanser hastalarının yaklaşık %80’inin ağrı çektiği bilinmektedir.


KANSER DIŞI KRONİK AĞRILAR

1.Bel ağrısı –siyatik

2.Omuz, boyun, sırtağrısı

3.Başarısız bel cerahisi sendromu

Bir veya birden fazla bel cerahisi geçirmiş hastaların düzelmeyen bel ve veya bacak ağrıları

4.Deformasyon ağrıları:

Artroz :  

İleri yaşlarda görülen eklem yıpranması ya da yaşlanmasıdır. Bu doğal olay omurga (özelikle bel, boyun) kalça, diz, el ve ayaklarda sık görülür.

Osteoporoz:

 Kemiğin mineral içeriğinin azalması sonucu, dayanıklılığının azalmasına bağlı deformiteler, kemik kırıkları, omurgalarda çökmeler ve sonucunda kendisini daha çok ağrı yakınmaları ile ve boyda kısalma ile gösterir.

5.Romatizmal  Ağrılar:

Romatoid artrid :

Genç orta yaş grubu kadınlarda daha sık görülen, eklemlerde ağrı, tutukluk, şişlik, fonksiyon kaybı yapan nedeni bilinmeyen, bir eklem hastalığıdır.

Fibromiyalji:

Kaslarda, eklemlerde, yumuşak dokularda görülen ağrı, sancı, genellikle yorgunluk durumudur.

6.Nöropatik Ağrı

Sinirlerinin hasarı ya da işlev bozukluğu ile ortaya çıkan ağrıdır. Sinirlerin hasarlanması şeker hastalığı, bel fıtığı, zona gibi durumlar nedeni ile olabilir.

 

Şeklinde bilgiler veren Op. Dr. N. Ahmet Bozkurt, ağrının dindirilmesinin bir insan hakkı olduğunu ve tedavide özel bilgi ve deneyime sahip hekimlerin seçilmesi gerektiğini belirtti.