10 Aralık 2014

Kozmetik firma kaydı hakkında duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kozmetik firma kaydı hakkında duyuru yayımlanmıştır;

e-Bildirim sistemi üzerinde kozmetik firmalarının yeni kayıtlarında 12 Haziran 2010 tarihinden bu yana fax ile yapılan başvurular şubemizce değerlendirmeye alınmamaktadır. Ancak halen bazı firmalar tarafından firma kaydına ilişkin fax gönderilmeye devam edilmektedir. Kozmetik Firma kaydı için faks gönderilmemesi rica olunur.

Kozmetik firma ve ürün işlemleri için, Birimler/Kozmetikler Şube Müdürlüğü/ Bildirim sayfasındaki kılavuzları inceleyiniz ve değişiklikleri takip ediniz. Bu sayfa dışındaki diğer sayfalarda yer alan firma kayıt kılavuzları, Genel Müdürlüğümüzün diğer birimleri ile ilgili olduğundan kozmetik firmaları tarafından bu kılavuzların dikkate alınmaması gerekmektedir.

“e-Bildirim Kılavuzu” doğrultusunda yapılan kayıtlar esnasında; “Firma kayıt ekranı” ve “Firma yetkilisi kayıt ekranları”nın kaşeli ve ıslak imzalı çıktıları ile firma yetkilisinin imzasının bulunduğu firma imza sirkülerinin standart dilekçe ekinde resmi yolla Genel Müdürlüğümüze gönderilmesinden sonra şifre gönderilmektedir. Firma yetkilisinin firmanın sahibi veya ortağı, firma imza sirkülerinde adı ve imzası bulunan kişi olması zorunludur.

Bu nitelikleri taşımayan fakat IEGM 2007 projesi kapsamında firma yetkilisi tarafından görevlendirilen/vekalet verilen kişilerin “Sistem Kullanıcısı” olarak tanıtılması gerekmektedir. Sistem kullanıcı ve UZEM yetkilisi statülerindeki kullanıcıların kayıtları ve kayıt değişiklikleri şifre edinildikten sonra firma yetkilisi tarafından yapılmaktadır. Sisteme halen kayıtlı firmaların sistem kullanıcılarına ilişkin değişiklikler de “Firma Yetkilisi” statüsünde kayıtlı kişiler tarafından yapılacaktır.