10 Aralık 2014

Konya’da sağlık bilgi sistemleri toplantısı

ile admin

Konya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Sağlık Bilgi Sistemleri Bilgilendirme Toplantısı” Konya’da düzenlendi.

Toplantı, Konya’nın yanı sıra Aksaray, Niğde ve Karaman’dan gelen yaklaşık 200 sağlık yöneticisinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Konya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Bekerecioğlu, sağlık kurumlarında bilgi sistemlerinin öneminin giderek arttığını ifade etti. Sağlık alanı başta olmak üzere pek çok uygulamanın artık elektronik ortama taşındığını vurgulayan Prof. Dr. Bekerecioğlu, “Sağlık sektöründe e-sağlık uygulamaları kurumlarımızın vazgeçilmez birer parçası olmuştur. Bu bağlamda genel sekreterlik olarak sağlık tesislerimizdeki hizmet kalitesinin daha da artırılması için Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortak projelerimizi en kısa zamanda hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Sağlık İl Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirci de, Sağlıkta Dönüşüm Programının bütün bileşenleri arasında uyumun sağlanabilmesi için sağlıklı bir bilgi sistemine ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, “Bu ihtiyaç doğrultusunda bakanlığımız e-sağlık sistemini devreye koyarak önemli bir uygulamayı hayata geçirmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Projesi ile son 10 yıl içerisinde Türkiye sağlık alanında çok büyük mesafeler kat etti. Sağlık alanında yapılan çalışmaların bu denli başarılı bir şekilde uygulanmasında bilgi sistemlerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda istatistiki verilerin sağlıklı bir şekilde tutulamamasından dolayı yıllarca yanlış veriler ışığında sağlık politikaları oluşturulmuştur. Sağlıkta Dönüşüm projesi ile birlikte e-sağlık sisteminin kurulması daha etkin ve kaliteli bir şekilde hasta takibinin yapılmasına olanak sağlamıştır. E-sağlık sistemi istatistiksel verilerin sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlamış ve isabetli sağlık politikalarının geliştirilmesine olanak sunmuştur” diye konuştu.

Bu sistemler kullanılırken bazı teknik aksaklıkların yaşanmasının doğal olduğunu aktaran Dr. Küçükkendirci, “Özellikle bu sistemin nasıl kullanılacağı konusunda tam bilgi ve beceriye sahip olunamaması bazı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Bu toplantının amacı da kullanıcıların yaşadığı bu sıkıntıları gidermek ve sistemim sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için katılımcıların eğitilmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

Toplantıda katılımcılara, Karar Destek Sistemi (KDS) Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS ), Elektronik Belge Yönetim Sistemi ( EBYS ), Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi ( ÇKYS ) gibi bilgi sistemleri hakkında detaylı bilgilendirme eğitimi verildi.

konyada-saglik-bilgi-sistemleri-toplantisi-iha-20130703aw000661-1-t.jpg

konyada-saglik-bilgi-sistemleri-toplantisi-iha-20130703aw000661-2-t.jpg