10 Aralık 2014

Kompozit Doku Nakli Endikasyon Listesi

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Kompozit Doku Nakli Endikasyon Listesi” yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.10.0.THG.0.14.00.05- 200

Konu: Kompozit Doku Nakli Endikasyon Listesi

 

 

……………..VALİLİĞİNE

 

 

Bilindiği üzere; Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi Makamın 29.03.2011 tarihli ve 13984 sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir. Kompozit Doku Nakli Merkezleri Yönergesi hükümleri kapsamında; vaskülarize kompozit homogreft doku nakli yapacak merkezlerin taşıması gereken şartlar ile çalışmalarına dair usul ve esaslar belirlenmektedir. Ayrıca Yönergenin 10. Maddesi 2. fıkrasında; “Yapılacak her nakil türüne ilişkin endikasyonlar; Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlık resmi internet sayfasında yayınlanan Endikasyon Listesinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda; Kompozit Doku Nakli Bilimsel Komisyonu tarafından hazırlanan nakil türlerine ilişkin endikasyonlar ve donör içerme ve dışlama kriterleri yazımız ekinde gönderilmekte olup, konu ile ilgili iş ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesi hususunda;

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. İrfan Şencan

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Ek: 1- Endikasyon listesi (5 syf.)

      2- Donör içenine ve dışlama listesi (2syf.)

 

Dağıtım Gereği

81 İl Valiliğine

 

 

Yazının aslı ve ekler için tıklayınız