22 Ocak 2016

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-21.12.2015

ile admin

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik

 

1

Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, hemşirelikte iş doyumu ve hemşire-hemşire işbirliği konularında çalışmaları olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak, erişkin nöromuskuler hastalıklar ve inme rehabilitasyonukonusunda çalışmaları olmak.

FEN – EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngilizce Mütercim Tercümanlık

 

1

 

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

Anayasa Hukuku

 

1

 

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

Yenidoğan Uzmanı olmak, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler üzerine çalışmaları olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Zootekni

1

 

Veteriner Fakültesi mezunu olup, at ve köpeklerin vücut ölçüleri üzerine çalışmaları olmak.

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Parazitoloji

 

1

Veteriner Fakültesi mezunu olup, Toxoplasma gondii konusunda çalışmaları olmak.

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi

 

1

Cumhuriyet döneminde İslam Tarihi ve Şemseddin Günaltay’ın tarihçiliği konularında çalışmaları olmak.

DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

Endodonti

 

1

Translüsent postlar ve dentin tübül penetrasyonu konusunda çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği

 

1

Kombinatorik problemlere sezgisel ve sürü zekası yöntemlerinin uygulanması ile bulanık matematiksel programlama konularında çalışmaları olmak.

TOPLAM

1

9

 

11448/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png