10 Aralık 2014

KBB endovizyon sistemi malzemelerinin MKYS’ye kaydı sırasında uyulması gereken esaslar

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “KBB endovizyon sistemi malzemelerinin MKYS’ye kaydı sırasında uyulması gereken esaslar” yayımlanmıştır;

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

 

 

Sayı   : B.10.0.SGB.0.19.00.02/809.99/8748        16.08.2011

Konu : KBB Endovizyon Sistemi Hk.                                           

 

 

 

……………………  VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

KBB Endovizyon Sistemine ait yapılan incelemelerde kurumlarımız tarafından bu alımların set olarak veya parçalar halinde gerçekleştirilmekte ve Malzeme Kaynakları Yönetimi Sistemine (MKYS) farklı şekillerde kayıt edilmektedir.

 

Bu sebeple “KBB Endovizyon Sistemi” içersinde hangi ürünlerin yer aldığı bilgisine ulaşılamadığı, değişik parçalarının ayrı ayrı birim fiyatlarının bulunmasına rağmen toplam tutarın sisteme kaydedildiği ve uygun taşınır kodlarının kullanılmadığı, bunun da analiz çalışmaları ve yaklaşık maliyet tespitlerinde hatalara yol açtığı görülmüştür.

 

Bu sistemlerin satın almasında ve MKYS’ye kaydı sırasında aşağıdaki esaslara uyulacaktır;

 

1)    Sistemden ilk defa alınıyor ise sistemin içerisinde istenilen parçaların (Fiber optik kablosu, Monitor, Teleskop vs.) her birinin birim fiyatlarının faturada ayrı ayrı belirtilmesi

 

2)    Sisteme ait tüm parçaların aynı Taşınır İşlem Fişi ile depo kaydının yapılması

 

3)    KBB Endovizyon Sistemi başlığı altındaki malzeme tanımlarının açıklama kısmına detay özelliğinin ve her bir parçanın varsa ayrı ayrı UBB barkodu girilmesi

 

4)    Sisteme ait tüm parçaların KBB Endovizyon Sistemi ve Parçaları başlığı altındaki yeni taşınır kodlarına (Ek) kayıt edilmesi ve listede olmayan malzeme tanımlarının farklı başlıklar altına kayıt edilmemesi, yeni malzemelerin tanımlanıp taşınır kodunun eklenmesi için Başkanlığımız ile irtibata geçilmesi

 

5)    Daha önce bu sistemi alan kurumların bu sisteme ait tüm parçalarını doğru malzeme tanımının altında kayıtlarını takip edebilmesi amacıyla eşleştirme ve/veya düzeltme kayıtlarının yapılması

 

6)    İdarelerin yaklaşık maliyet tespitinde MKYS verilerini kullanırken tüm sistem maliyetini hesaplayabilmek için birebir sistem parçalarının birim fiyatlarını değerlendirmeye alması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Hakan AKSU

Bakan a.

Başkan Yardımcısı

 

      DAĞITIM:                                                                                   

     81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü)                                            

 

      EK:  

     KBB Endovizyon Sistemi Yeni Taşınır Kod Listesi

 

 

      KBB Endovizyon Sistemi Yeni Taşınır Kod Listesi