Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-07.12.2016

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-07.12.2016

8 Aralık 2016 0 Yazar: admin

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatta bulunacak adayların Üniversitemiz Yönergesine göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan Tablosunu hazırlayarak; dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Müracaatta İstenen Evraklar:

1 – Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgileri belirtilen müracaat dilekçesi.

2 – Özgeçmiş

3 – 2 adet fotoğraf

4 – Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 – Yabancı Dil Belgesi.

6 – Doktora ve/veya Doçentlik belgeleri (Onaylı suretleri)

7 – Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

8 – Yardımcı Doçentlik kadrosuna müracaat eden adaylar Doktora/Uzmanlık Belgesi (Doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili müracaat dilekçelerinde belirteceklerdir. (Yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin internet sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

9 – Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna müracaatlar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evraklar, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adettir).

10 – Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı dosyalar ile postayla yapılan müracaatlar geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların müracaat dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi 

Müzik Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Yardımcı Doçent

3

1

Türk lehçeleri söz varlığı üzerine doktora yapmış olmak

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Yardımcı Doçent

5

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

1

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

4

1

 

Kastamonu Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Yardımcı Doçent

5

1

Endotel fonksiyon bozukluğu ile Koroner Arter hastalığı ciddiyeti ile ilişkisi üzerine ihtisas yapmış olmak

Kastamonu Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyoloji

Yardımcı Doçent

4

1

Myoblast hücre hattında farklılaş-maya gen etkisi üzerine doktora yapmış olmak

Kastamonu Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

Profesör

1

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Teknikleri

Doçent

2

1

 

10803/1-1

Sağlık Aktüel – www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png