10 Aralık 2014

Kamu, özel ve üniversite hastanelerinin Yeşilkart ödenek düzenlemeleri

ile admin

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “Yeşilkart uygulamaları” konulu yazı yayımlanmıştır;

Kamu-özel tüm kurumların ve üniversitelerin aşağıdaki yazı talimatları doğrultusunda işlem tesis etmesi gerekmektedir.

Adı geçen ödeneklere ilişkin genel yazı için tıklayınız