10 Aralık 2014

Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan önemli duyuru

ile admin

Sağlık Bakanlığı Tarafından “Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan önemli duyuru” yayınlandı. Kamu alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik e-ihale sisteminin kurulması ve işletilmesi …

ÖNEMLİ DUYURU

Kamu alımlarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik e-ihale sisteminin kurulması ve işletilmesi çalışmaları devam etmekte olup, 1 Mart 2011 tarihi itibarı ile devreye alınan 1.2. sürümü ile, pilot sektör olarak belirlenen “tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımları” için elektronik teklif ve elektronik teklif değerlendirme aşamaları da dâhil olmak üzere ihale işlemlerinin kâğıtsız olarak elektronik ortamda yapılmaya başlanmıştır.

EKAP’ın 1.2 sürümü ile birlikte, pilot idare olarak belirlenen idareler (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi) tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımlarında elektronik teklif uygulaması yapılabilecektir.

Bu bağlamda, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olup da henüz EKAP’a kayıt yaptırmamış firmaların Kurumun internet adresinde yer alan ilgili sayfalar yardımı ile “İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin EKAP’ı Kullanımına İlişkin Protokolü” imzalayarak EKAP’a kayıt işlemlerini ivedilikle sonuçlandırmaları gerekmektedir.